رئیس شورای عالی صلح: مذاکرات صلح به جای خوبی رسیده است

به اشتراک بگذارید

استاد محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح کشور، که به روز جمعه ۱۷ حوت ۱۳۹۷ در مورد نتائج جلسات مشورتی با مردم به پیوند به برگزاری مراسم سالیاد شهادت استاد عبدالعلی مزاری، شهید وحدت ملی و موضوعات مهم روز، در یک کنفرانس خبری سخنرانی می نمود حملات ددمنشانه ی ۱۶ حوت بر مصلای شهید مزاری را به شدت محکوم نموده گفت: چنین اقدامات جنایت کارانه روی اراده و خواست صلح طلبی و حمایت ما از صلح تآثیر نخواهد داشت. صلح یک ضرورت جدی وطن است، تداوم جنگ نه به خیر مردم است و نه خواست مردم و مردم ما همیشه صلح طلب بوده اند.

رئیس شورای عالی صلح کشور، خطاب به تمام حلقات سیاسی و حکومت وحدت ملی گفت: صلح و پروسه صلح که امروز در یک شرایط حساس قرار گرفته، از ما می طلبد که با وحدت و هم دلی با پروسه صلح بر خورد کنیم.
استاد خلیلی، ضمن دعوت از احزاب سیاسی و حکومت برای وحدت در پروسه صلح گفت: از تمام جناح های سیاسی و حکومت وحدت ملی دعوت می کنم که بیایید هماهنگ و هم دل پروسه صلح را تقویت کنیم و مذاکرات صلح که به جای خوبی رسیده نگذاریم که به ناکامی بیانجامد. وی در ادامه اهمیت و نقش همکاران بین المللی در حمایت از پروسه صلح را مهم تلقی نمود.

Comments are closed.