رئیس شورای عالی صلح: تمام مردم افغانستان با اجماع کامل خواهان صلح هستند

به اشتراک بگذارید

استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح کشور، در مراسم گرامی داشت از یاد بود مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم معاون رییس جمهور پیشین سخن می گفت، افزود شورای عالی صلح در مراحل مختلف نظر خواهی از مردم به روشنی دریافت نموده که مردم افغانستان از گوشه گوشه کشور با اجماع کامل، خواهان صلح هستند. نه طالبان خواب امارت اسلامی را در سر بپرورانند و نه حکومت و جریان های سیاسی به بهانه های مختلف مانع روند صلح شوند. باید بدانیم که صلح بر قرار خواهد شد و سرانجام ملت به این خواست خود خواهد رسید، خوب است که برای رسیدن به یک صلح باعزت، صادقانه گام برداریم.

Comments are closed.