رئیس شورای عالی صلح با وزیر امور خارجه انگلستان ملاقات نمود

به اشتراک بگذارید

فضیلتمآب پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح شام روز دوشنبه مؤرخ ۱۷ حوت سال جاری با آقای فلیپ هاموند وزیر امور خارجه کشور شاهی انگلستان و هیئت معیتی ایشان ملاقات نمود.
در این دیدار ابتداء‎ًً وزیر امور خارجه کشور شاهی انگلستان برگزیدن فضیلتمآب پیر سید احمد گیلانی و تعیین رهبری جدید شورای عالی صلح را تبریک گفته حمایت همه جانبه کشور متبوع خویش از برنامه های شورای عالی صلح اعلان نموده، اظهار داشت که کشور شاهی انگلستان برای پیشبرد هر چه بهتر و خوبتر امور شورای عالی صلح مبلغ یک میلیون پوند انگلیسی را به این نهاد کمک عاجل مینماید.

رئیس شورای عالی صلح ضمن سپاس از حمایت و کمک کشور شاهی انگلستان از برنامه های شورای عالی صلح جهت تامین صلح و ثبات پایدار در کشور و شروع هر چه زودتر مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و مخالفین مسلح، اوردن اصلاحات در ساختار، پالیسی و راهبرد شورای عالی صلح، به وزیر خارجه انگلستان توضیحات ارائه نموده، هر دو جانب بر تداوم همکاریهای دوستانه تاکید ورزیدند. در این ملاقات رئیس شورای عالی صلح بر تلاشهای صلحجویانه شورای عالی صلح و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان همچنان تاکید نموده گفت: دروازه صلح بر روی مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان باز است و از مخالفین مسلح یکبار دیگر میخواهیم که به ندای صلح مردم افغانستان لبیک گفته دست از جنگ و خشونت بردارند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.