رئیس شورای عالی صلح با نماینده گان شورا های ملاخیل و اقوام سروبی ملاقات نمود

به اشتراک بگذارید

رئیس و اعضای شورای سرتاسری ملاخیل و شورای متحد اقوام ولسوالی سروبی ولایت کابل به تأریخ ۲۵ حمل سال روان با فضیلتمآب پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح ملاقات نموده، مراتب تبریکات و تمنیات نیک خود را به مناسبت تقرر شان درین سمت به جناب ایشان ابراز نمودند.
ملاقات با تلاوت آیاتی از قرآن عظیم الشان توسط سمیع الله اعتمادی آغار یافت، سپس عبداللطیف اعتمادی به نماینده گی از شورای سرتاسری ملاخیل تقرر فضیلتمآب پیرسید احمد گیلانی را درین مسند پر چالش مبارکباد گفته افزود: شورای سرتاسری ملاخیل تعیین جناب شما را یک امر نیک و بجا دانسته، بخاطر استقرار صلح و ثبات در کشور از شما حمایت همه جانبۀ خود را اعلام میدارد.
بعداً انجنیر محمد اکبر موج یکتن دیگر از اعضای آن شورا ضمن اظهار خوشنودی از تقرر جناب رئیس شورای عالی صلح، گفت: شورای متحد اقوام ولسوالی سروبی جهت تامین صلح در کشور تلاش های فروان نموده و بعد ازین نیز در امر مهم و ملی صلح با شورای عالی صلح همکار وهمگام خواهیم بود.
img hpc head meeting with shoray molakhel srobe hamal 25 1متعاقباً الله گل مسئول شورای متحد اقوام سروبی و مجنون خان مخلص عضو آن شورا هریک بالنوبه ضمن خوشنودی از تعیین رئیس شورای عالی صلح، حمایت همه جانبۀ خود را ابراز نموده گفتند: جنگ راه حل معضلۀ افغانستان نبوده بلکه بر عکس در طول سال های متمادی باعث بدبختی و ظلم در کشور گردیده است. درحالیکه صلح امر الهی بوده و خداوند جل جلاله آنرا خیر نامیده است؛ بنا برین متنفذین وبزرگان شورای متحد اقوام سروبی آمادۀ هر نوع همکاری با شورای عالی صلح اند.
سپس فضیلتمآب پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح از اظهارات صادقانۀ نماینده گان شورا های مذکور ابراز قدردانی نموده گفت: من از اعتماد رئیس صاحب جمهور سپاسگزارم که این مسئولیت مهم را به من سپرد؛ پس باید ما و شما همه با هم تلاش نمائیم تا صلح سرتاسری در کشور حاکم گردد و همه مصدر خدمت به مردم خویش گردیم.
محفل با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.