رئیس جمهور غنی: وحدت ملی ما مستحکم و ارادهء سیاسی ما قوی است

به اشتراک بگذارید

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با محمد نواز شریف صدراعظم جمهوری اسلامی پاکستان که امروز در راس یک هیات عالی رتبه آن کشور به کابل آمده بود، دیدار کرد.

ghani_nawazsharif

در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دو جانب در مورد مسایل امنیتی و گسترش همکاری اقتصادی میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.

جانب پاکستان وعده سپرد تا آن عده پروژه های ساختمانی آن کشور در افغانستان را که هنوز تکمیل نگردیده، به پایه اکمال خواهد رساند.

در پایان این دیدار، رئیس جمهور محمد اشرف غنی و محمد نواز شریف صدراعظم پاکستان در یک کنفرانس مشترک خبری حضور یافتند.

در این کنفرانس خبری رئیس جمهور غنی ضمن خوش آمدید به صدراعظم پاکستان، با اشاره بر اینکه جنگ بالای ما تحمیل شده است، گفت: وظیفه قانونی و ملی ما دفاع از حقوق حقهء مردم افغانستان است و بحیث یک دولت مشروع و منتخب ما افتخار داریم که وظیفه دفاع و حفاظت مردم خویش را به عهده داریم.

رئیس جمهور از شکست دشمن در ولسوالی جوند ولایت بادغیس ابراز خرسندی کرد و خاطر نشان نمود که پیشرفت های ما در ولسوالی ناوه چشمگیر و قابل ملاحظه است.

رئیس جمهور گفت که بحث ما با پاکستان روی خطرات و منافع مشترک است، خطرات مشترک به این معنی که امروز تروریزم خوب و بد وجود ندارد و ما مشترکاً علیه این خطرات ایستاده گی می کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد که آینده آسیا به اقدامات مشترک ما پیوند دارد و فقر دشمن اصلی ماست، ما نیاز به اشتراک مساعی در راستای از بین بردن فقر داریم.

رئیس جمهور کشور گفت: معیار دوستی این است که در شرایط دشوار، دوست در کنار دوست ایستاده می شود و در این شرایط امید ماست که ما منحیث دو دوست و دو دولت، ثبات را در منطقه به وجود آوریم، در مقابل خطرات مشترک به وضاحت ایستاده گی کنیم و با این دیدگاه مشخص و واضح ما می توانیم برای مردم خود اطمینان دهیم که دولت های ما دیدگاه روشن به آینده دارند و قربانی کوته نظری های گذشته نمی شوند.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: این جنگ تنها برای ما نیست، تروریزم منطقوی و بین المللی جنگ را بالای ما و شما تحمیل کرده است و کشوریکه بیشتر از این جنگ صدمه می بیند، پاکستان است. افغانستان و پاکستان باید مشترکاً بر علیه این حالت مبارزه کنند و شرایط ثبات و رفاهی را بوجود آورند که مردمان ما خواهان آن هستند.

رئیس جمهور کشور گفت که آینده افغانستان و پاکستان درخشان است زیرا افغانستان حیثیت کلیدی را بحیث چهارراه منطقه در آسیا دارد و آسیا در حال مبدل شدن به براعظم بزرگ اقتصادی است و بدون همکاری و دیدگاه  مشترک اقتصادی بین افغانستان و پاکستان  در آسیا رفاه و ثبات آمده نمی تواند.

رئیس جمهور غنی گفت که حکومت وحدت ملی هم وحدت، هم اراده و هم توانایی ادامه کار را دارد. وحدت ملی ما مستحکم و اراده سیاسی ما قوی است و نهاد های ما با وفاداری و تقوا عمل می کنند تا به این خاک مقدس ثبات، امنیت و خوشبختی بیاید.

رئیس جمهور گفت: من از همکاران بین المللی خویش تشکر می کنم که موقف برحق ما را درک کردند و در ایجاد شرایط همکاری منطقه ای و جهانی با ما و شما همکار هستند.

در مقابل صدراعظم پاکستان در این کنفرانس ضمن تشکری از مهمانوازی دولت افغانستان، گفت که افغانستان جایگاه خاصی در قلب های ما دارد و هیچ کشوری وجود ندارد که به اندازه افغانستان و پاکستان مشترکات داشته باشند، ما دوست و برادر بوده و دوشادوش همدیگر در تمام دشواری ها ایستاده هستیم.

وی گفت که امروز در مورد مسایل مختلف از جمله چالش ها و فرصت های مشترک مذاکره و صحبت داشتیم.

صدرعظم پاکستان افزود: ما موافقت کردیم که صلح و ثبات در منطقه تا زمانیکه به پدیده تروریزم به گونه همه جانبه رسیده گی صورت نگیرد، بوجود نمی آید.

نواز شریف گفت که من متیقن هستم که ما در ریشه کن کردن این پدیده با تعهد قوی و راه اندازی ستراتیژی همه جانبه و هماهنگ، موفق میشویم.

وی گفت که پاکستان متعهد به یک افغانستان صلح آمیز و با ثبات است و اطمینان داد که دشمن افغانستان دوست پاکستان بوده نمی تواند.

صدراعظم پاکستان از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانستان حمایت کرد و خاطر نشان نمود که از همکاری در این راستا دریغ نخواهد کرد.

نواز شریف گفت که ما در پالیسی عدم مداخله متعهد هستیم و  اجازه نمی دهیم که از خاک یک کشور بر ضد کشور دیگری استفاده صورت گیرد.

وی در اخیر سخنانش گفت که با رئیس جمهور افغانستان در راستای فراهم آوری زمنیه های رفاه و خوشبختی و پیشرفت مردمان دو کشور و پیشبرد اهداف مشترک صلح و ثبات، تلاش خواهد کرد.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.