دیدار معاون شورای عالی صلح با هیئت بنیاد برگاف

به اشتراک بگذارید

مولوی عطاء الرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح الیوم چهارشنبه مؤرخ ۹ حمل سال روان هجری شمسی در مقر شورا با آقای کریستوف و خانم تریسا، فعالان بنیاد تحقیقاتی برگاف مقیم برلین کشور آلمان که در مورد صلح فعالیت دارد، ملاقات نمود.
معاون شورای عالی صلح طی این ملاقات ابتداء هیئت مهمان را خیر مقدم گفته سپس در مورد وضعیت صلح در افغانستان و موضوعات مرتبط به تحقق پروسۀ صلح و عوامل باز دارندۀ انکشافات صلح در کشور صحبت نموده، ضمناً یاد آور شد که شورای عالی صلح همواره بخاطر برون رفت از دشواری های موجود و رسیدن به صلح پایدار، به مذاکرات صلح با مخالفین تأکید داشته و دارد. وی علاوه نمود که تجارب کاری در شورای عالی صلح عملاً به اثبات رسانیده است که بهترین ګزینه برای برقراری صلح و تامین امین سرتاسری تفاهم و گفتکو با مخالفین مسلح است.  
معاون شورای عالی صلح همچنان به نتایج مذاکرات مؤفقانۀ صلح با حزب اسلامی افغانستان به رهبری آقای حکمتیار اشاره نموده متذکر شد که شورای عالی صلح برمبنای اهداف و برنامه های کاری خویش از مدتها قبل روند مذاکره و تفاهم با حزب اسلامی را که در مخالفت با دولت قرار داشت، روی دست گرفت که در نتیجه این تلاشها حزب اسلامی به رهبری اقای حکمتیار باimg kabul saleem peace deleg german hamal 9 2 دولت جمهوری اسلامی افغانستان به مذاکرات مستقیم حاضر گردید و از جنگ و خشونت دست کشیده به پروسه صلح پیوستند.
معاون شورا درین ملاقات به تعهد حکومت افغانستان در قبال تقویه و حمایت شورای عالی صلح نیز اشاره نموده تصریح نمود که روند صلح و تحقق برنامۀ بازگشت مخالفین مسلح به پروسۀ صلح بدون مدیریت و سازماندهی شورای عالی صلح که از تجارب سودمندی درین راستا برخوردار است، نا ممکن بوده و در صورت  تعویق در تعهدات حکومت برای حمایت از این نهاد خدمتگزار صلح، پروسۀ تفاهم و مذاکرات صلح با مخالفین به کندی و چالش جدی مواجه خواهد شد. وی علاوه نمود که اکنون مردم از جنگ خسته شده اند و بیش از هر زمان دیگر خواهان صلح اند.  

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.