دیدار سفیر ملکی ناتو با رئیس شورای عالی صلح

به اشتراک بگذارید

نیکلاس کی سفیر ملکی ناتو در کابل، روز دوشنبه،۲۶ حمل ۱۳۹۸، با استاد محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح، دیدار نمود.

سفیر ملکی ناتو، از دوام همکاریهای این سازمان با افغانستان، اطمینان داده و صلح را یک اولویت مهم دانست.

نیکلاس کی بر حمایت ناتو از روند صلح تأکید کرده و اظهار آرزومندی نمود که افغانستان با همکاری همه جانبه جامعه جهانی به آرامی و ثبات پایدار دست یابد.

وی همچنین به برخی از چالشهای روند صلح اشاره نموده و اظهار داشت که این چالشها با توجه به شرایط مساعدی که در سطوح مختلف برای صلح به وجود آمده، مانع موفقیت این روند نخواهد شد.

استاد محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح، از همکاریهای ناتو با افغانستان، اظهار سپاس نموده و بر موفقیت روند صلح تأکید کرد.

رییس شورای عالی صلح به دستاوردها، فرصتها و چالشهای روند صلح اشاره نموده و همکاریهای کشورهای جهان و قوای ناتو را برای موفقیت این روند با اهمیت دانست.

رییس شورای عالی صلح، از برخی تلاشهایی که در زمینه صلح اخیرا انجام یافته، یادآوری نموده و اظهار امیدواری کرد که این تلاشها در سلسله فعالیتهای گذشته، گامهای دیگری شمرده می‌شود که در راستای صلح برداشته شده است.

وی نقش جامعه جهانی را در موفقیت روند صلح مهم توصیف کرد و اظهار امیدواری نمود که کشورهای همکار، برای تسهیل این روند، بیش از پیش افغانستان را یاری رسانند.

Comments are closed.