دو گروه مخالف مسلح در ولایت هرات با پروسۀ صلح یکجا گردید

به اشتراک بگذارید

یک گروه از مخالفین مسلح به سرگروپی سید عبدالقادر ولد سید اسماعیل باشندۀ قریۀ سنگ دو رویۀ ولسوالی چشت شریف هرات و همچنین یک گروه دیگر به سرگروپی فضل احمد ولد سعید باشندۀ قریۀ بند بنفش ولسـوالی کرُخ هرات که تعداد مجموعی آنان به ۱۹ تن میرسد، اخیراً پس از درک ارزشهای انسانی صلح، به خشونت و برادرکشی پایان داده، همراه با سلاح های مختلف النوع دست داشتۀ خویش با پروسۀ صلح یکجا گردیدند.

در محفل پیوستن این هموطنان ما با پروسۀ صلح که روز ۲۱جدی سال روان در مقر ولایت هرات تدویر یافته بود، معین ادارۀ ارگانهای محل، سید فضل الله وحیدی والی هرات و مولوی غلام سرور رئیس کمیتۀ صلح ولایتی هرات هریک بالنوبه ضمن خیر مقدم به بازگشت کنندگان از گسترش امنیت در ولسوالی های کرخ و چشت شریف به مردم اطمینان داده، وعده سپردند تا در جهت ایجاد شغل برای بازگشت کنندگان به پروسۀ صلح اقدامات مقتضی را روی دست گیرند. آنها همچنان از سایر هموطنان ما که در مخالفت مسلحانه علیه صلح و آرامش مردم خود قرار دارند، تقاضا نمودند تا دست از خشونت برداشته با پروسۀ صلح بپیوندند.

قابل ذکر است که از شـروع برنامۀ صـلح ولایتی هرات تا کنون به تعداد ۱۱۱۲ تن از نارضیـان  شامل ۹۰  گروپ به برنامۀ صـلح مصالحۀ ملی و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز پیوسته اند و از شـروع سال ۱۳۹۲ تا کنون به تعداد  ۲۳۸ تن در قالب بیست گروپ با این روند یکجا شده اند.

همچنان جهت کاریابی برای پیوست شده گان و انکشاف قریه جات مسکونی آنان به تعداد ۵۰۴ پروژۀ انکشافی درنظر گرفته شده است که پس از دریافت بودجه این پروژه ها به فعالیت عملی آغاز خواهند نمود.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.