داکتر حبیبه سرابی از وسیعتر شدن سهم زنان در مذاکرات صلح با مخالفان اطمینان داد

به اشتراک بگذارید

ریاست جندر شورای عالی صلح قبل از ظهر روز سه شنبه ۱۳حمل طی یک گردهم آیی که در تالار کنفرانس های این شورا تدویر یافته بود، طرح میکانیزم هماهنگی برای تطبیق پالیسی جندر را به آرای اشتراک کننده گان این نشست قرار داد.

درین همایش که با اشتراک داکتر حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح تحت عنوان ” نشست انکشاف میکانیزم هماهنگی واحد های جندر در پروسۀ صلح” تدویر یافته بود، اعضای جندر شورای عالی صلح، مسؤولین بخش جندر شماری از وزارتخانه ها، تعدادی از فعالان مستقل حقوق زن و جمعی از بانوان علاقمند این برنامه اشتراک ورزیده بودند.
ابتداء آیاتی از قرآن عظیم الشأن تلاوت گردید سپس داکتر حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح از اشتراک بانوان مهمان درین برنامه ابراز خرسندی نموده در مورد هدف تدویر این نشست بخاطر ایجاد مشارکت زنان در یک تفاهم جمعی برای صلح روشنی انداخته، ضمناً از تلاشهای بانوی اول کشور مبنی بر سفر های کاری ایشان به ولایات و آگاهی دهی به بانوان جهت سهمگیری آنان در فعالیتهای صلح نیز یادآوری و قدردانی نمود. همچنان خانم سرابی از قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل در مورد حقوق زنان یادآوری نموده تأکید ورزید تا بخش جندر شورای عالی صلح در تصمیمگیری های بزرگ صلح در روشنی این قطعنامه، فعالیت های خود را عیار سازد.
معاون شورای عالی صلح اطمینان داد که تیم مذاکره کنندۀ صلح جانب افغانستان با مخالفان مسلح وسیعتر خواهد شد و در آن سهم زنان کشور به یک فیصدی قابل ملاحظه ارتقاء خواهد یافت.
در بخش دیگر این محفل طرح ” میکانیزم هماهنگی برای تطبیق پالیسی جندر” توسط خانم لیدا شیرزاد رئیس جندر شورای عالی صلح به خوانش گرفته شد و اشتراک کننده گان نظریات و پیشنهادات شان را در مورد آن ابراز نمودند. همایش حوالی بعد از ظهر پایان یافت.

Comments are closed.