حمایت کوریا جنوبی از روند صلح

به اشتراک بگذارید

رهبری شورای عالی صلح با آقای چین کی اون سفیر کوریای جنوبی در افغانستان و هیئت همراه شان بتاریخ ۲۹ قوس سال جاری در مقر شورای عالی صلح ملاقات تعارفی نمود، در این ملاقات که تحت ریاست محترمه داکتر حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح برگزار شد، محترم عبدالکریم خدام معاون شواری عالی صلح و سرپرست دار الانشاء و محترم محمد ولی نعیمی رئیس دفتر مقام شورای عالی صلح اشتراک ورزیده بود.
در آغاز محترمه حبیبه سرابی ضمن اظهار سپاس و تشکری از کمک و همکاری کوریای جنوبی جهت پیش برد پروسه صلح، در مورد ستراتیژی جدید شورای عالی صلح با سفیر کوریا معلومات را شریک ساخته، گفت: “در این ستراتیژی تمرکز بیشتر بالای مصالحه ملی با رهبری مخالفین مسلح، ایجاد اجماع ملی و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ صلح صورت گرفته است. برای بدست آوردن این اهداف نیاز است کمیته های صلح ولایتی فعال گردد و کما فی السابق به کارهای خویش در سطح محلی ادامه دهد، تا از آن طریق با افراد بانفوذ و بزرگان img hpcdeputy meet korea embassador 3قومی تماس برقرار شده حمایت شان را از پروسه صلح حاصل نمایم”. وی افزود: کوریای جنوبی در عرصه های مختلف پیشرفت های خوبی نموده است و آرزومندم که تجارب خویش را بخاطر مبدل کردن افغانستان از حالت جنگ و منازعه به صلح پایدار با ما شریک نماید.
سپس آقای چین کی اون سفیر کوریا جنوبی با اشاره به روابط دوستانه افغانستان و کوریای جنوبی، گفت: “کوریا جنوبی در طی سال های اخیر در زمینه های مختلف و به طور خاص در زمینه های ارتقای ظرفیت و صلح با مردم افغانستان همکاری داشته اند”. وی وعده نمود که کوریای جنوبی حاضر است در سال 2017 با شورای عالی صلح کمک مالی نماید تا اهداف و برنامه های پروسه صلح و مصالحه ملی تحقق یابند.
در اخیر محترم محمد ولی نعیمی رئیس دفتر مقام ریاست شورای عالی صلح  ضمن تشکری از سفیر کوریای جنوبی در افغانستان، ابراز نمود که رهبری جدید شورای عالی صلح img hpcdeputy meet korea embassador 2طوریکه در نتیجه مذاکرات بین الافغانی با حزب اسلامی توافقنامه صلح را امضاء نمود، باقی مخالفین مسلح را نیز به مذاکرت مستقیم و بین الافغانی دعوت مینماید، و در راستای تامین صلح پایدار و عادلانه در کشور از هیچ نوع تلاش دریغ نمی ورزد.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.