حمایت کشور چک از روند صلح در افغانستان

به اشتراک بگذارید

آقای پیتر استیپانیک سفیر جمهوری چک مقیم کابل روز ۱۱ سرطان در یک ملاقات با استاد محمدکریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح حمایت کشور متبوعش از پروسۀ جاری صلح در افغانستان را ابراز نمود.
درین دیدار ابتداء رئیس شورای عالی صلح از علایق و روابط دیرینه میان مردمان دو کشور یاد آوری نموده به تدوام و استحکام این روابط بخصوص در زمینۀ تقویت پروسۀ صلح در کشور تأکید ورزید. وی همچنان پیرامون انکشافات اخیر پروسۀ صلح افغانستان در مذاکرات قطر روشنی انداخته از ادامۀ این مذاکرات در سطوح کاملاً بین الافغانی و با اشتراک مستقیم نماینده گان دولت جمهوری اسلامی افغانستان با تحریک طالبان در آیندۀ نزدیک معلومات ارائه نمود.
بعداً سفیر جمهوری چک از پیشرفت های مذاکرات صلح افغانستان اظهار خورسندی نموده حمایت کامل دولت متبوعش را در جهت تقویت این پروسه به رئیس شورای عالی صلح اطمینان داد.

Comments are closed.