حمایت مردم فراه از توافقنامه صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی

به اشتراک بگذارید

به استقبال از توافقنامۀ صلح بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار به تأریخ ۲ میزان سال روان، محفل با شکوهی از طرف کمیتۀ صلح ولایتی فراه و دفتر حزب اسلامی در تالار گلچین آن ولایت برگزار گردید.

درین محفل والی فراه، کارمندان دوایر دولتی، اعضای شورای ولایتی و صد ها تن از اقشار مختلف  مردم اشتراک ورزیده بودند. محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و نواختن سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان آغاز گردید، سپس محترم احمدشاه رشیدی رئیس دفتر حزب اسلامی در ولایت فراه، توافقنامۀ صلح  بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان  و حزب اسلامی را که به میانجیگری شورای عالی صلح به امضاء رسیده است، به تمام مردم افغانستان بخصوص مردم صلحدوست ولایت فراه تبریک گفته، از شورای عالی صلح افغانستان بخاطر پیگیری و نهایی سازی این توافق نامه تجمید بعمل آورد. همچنان وی از سایر مخالفین مسلح که در جبهات مختلف علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان میجنگند تقاضا نمود تا راه صلح و آشتی را در پیش گیرند.
بعداً محمد آصف ننگ والی  فراه ضمن صحبت خود گفت:
img farah hezbislami agree support mezan 2 1موافقتنامۀ صلح که بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان امضاء گردیده است، یک قدم نیک است و از رهبری شورای عالی صلح بخاطر زحمات شبانه روزی شان در راستای تحقق این امر بزرگ تشکری مینمایم  و من باور دارم که این توافقنانه تاثیرات مثبت روی برنامۀ صلح و تأمین امنیت خواهد گذاشت. همچنان امیرمحمد ایوبی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی فراه، خانم کبرا اعظمی رئیسۀ امور زنان ولایت فراه، مولوی عبدالمنان نمایندۀ علمای کرام و محمد اکرم عظیمی رئیس پوهنتون غرجستان هر یک بالنوبه  حمایت خویش را از این توافقنامه صلح بیان نمودند.
  محفل بادعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.