حمایت مردم فاریاب از فیصله های علمای جهان اسلام برای آتش بس در افغانستان

به اشتراک بگذارید

با اشتراک هیئت رهبری و کارمندان کمیتۀ صلح ولایتی فاریاب، علماء، بزرگان، زنان، جوانان و فعالان جامعۀ مدنی ولایت فاریاب، به حمایت از اعلامیهٔ کنفرانس عالمان دینی در مکهٔ مکرمه، خطبه های امامان حرمین شریفین و فتوای صادر شده توسط علمای کرام افغانستان، روز ۱۵ اسد ۱۳۹۷ همایشی در تالار کنفرانس های ریاست امور زنان ولایت فاریاب برگزار شد.
محفل که صد ها تن از مردم فاریاب در آن حضور داشتند، با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغازگردید، سپس مولوی گل احمد عضو شورای علمای فاریاب، فتوای متفقۀ شورای سراسری علمای افغانستان را قرائت نمود. متعاقبآ الحاج محمد اسماعیل مجاهد خطبه ها و سخنرانی های امامان حرمین شریفین را به خوانش گرفت. همچنان درین گردهم آیی اعلامیۀ علمای جهان اسلام که در مکۀ مکرمه صدور یافته است نیز قرائت گردید.  
بعداً سخنرانان محفل هر یک الحاج عبدالقدوس قلیچ به نماینده گی از بزرگان و شورای محاسین سفیدان فاریاب، سید ذین img faryab ceasefire public support asad 15 2الدین عابدی به نماینده گی از جوانان وشبکۀ جامعۀ مدنی فاریاب، شریفه عظیمی به نماینده گی از زنان فاریاب و محمد حسن سرداش رئیس انجمن خبرنگاران آزاد فاریاب پیرامون موضوع به تفصیل صحبت نموده، از فتوا ها و فیصله های علمای کشور و جهان اسلام در مورد افغانستان و دوام آتش بس پشتیبانی خود را اظهار نمودند.
درین گردهم آیی الحاج مولوی اسد الله جمالی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی فاریاب نیز صحبت نموده گفت که بر مبنای فتوای علمای جهان اسلام و خطبه های امامان حرمین شریفین، جنگ و انتحار در افغانستان بکلی ناروا و غیر شرعی میباشد. وی از مخالفین مسلح خواست تا فرصت را غنیمت شمرده به پروسۀ صلح و مصالحه ملی بپیوندند. درپایان محفل قطعنامۀ این نشست توسط شاه رضا منشی زاده یکتن از شعرای نامدار فاریاب قرائت گردید. گردهم آیی با دعای خیر و سعادت مردم افغانستان پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.