حمایت قوم احمد بیگ دایکندی از صلح و امنیت

به اشتراک بگذارید

بزرگان موسفیدان، معززین و اهالی قوم احمد بیگ ولایت دایکندی طی یک گردهم آیی وسیعی که به تأریخ ۳۰ جدی سال روان در آن ولایت برگزار شده بود، حمایت شان را از پروسۀ صلح ابراز نمودند.
درین همایش که والی دایکندی، اعضای کمیتۀ صلح ولایتی آن ولایت، اعضای شورای ولایتی و شورای علمای ولایت دایکندی نیز حضور داشتند، بزرگان و موسفیدان قوم احمد بیگ هر یک در مورد وضعیت موجودۀ کشور و ضرورت مردم به صلح و ثبات صحبت نموده، گفتند که جوانان ما حاضرند تا در کنار نیرو های امنیتی کشور، از دستاورد های صلح حراست نمایند.
سپس والی دایکندی طی صحتی از احساس نیک بزرگان قوم احمدبیگ ابراز امتنان نموده، ضمناً از تلاش های رهبری آن ولایت بخاطر تقویت روند صلح و کار در جهت جذب  مخالفین مسلح و پیوستن آنان به پروسۀ صلح وعده سپرد.
همچنان درین همایش، سید سادات ناصری معاون والی، حبیب الله زعیمی مسؤول آگاهی عامۀ کمیتۀ صلح دایکندی، سبحان نایبی نمایندۀ شورای ولایتی و تنی چند از مسؤولین آن ولایت پیرامون موضوع صحبت های همه جانبه نمودند.  
در اخیر والی دایکندی تقدیر نامه یی را به شورای هماهنگی مردم قوم احمد بیک اهداء نمود. محفل با دعای خیربرای صلح سراسری در کشور پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.