حمایت از نشست چهار جانبه در ولایت بلخ

به اشتراک بگذارید

هیئت رهبری کمیتۀ صلح ولایتی بلخ بمنظور حمایت از فیصله های نشست چهار جانبۀ صلح و اتخاذ تدابیر برای جذب و دعوت مخالفین مسلح به پروسۀ صلح به تاریخ ۹ دلو سال روان جلسه یی را تدویر نمود. در آغاز این  نشست آیاتی از کلام الله مجید تلاوت گردید سپس بازمحمد غریبیار رئیس کمیتۀ صلح ولایتی بلخ در رابطه به تلاشهایی که در سطوح ملی و بین المللی برای تأمین صلح در افغانستان جریان دارد روشنی انداخته،  نتایج نشست چهار جانبه را برای تأمین صلح دایمی در افغانستان امید وار کننده خوانده و تصمیم اتخاذ گردید تا در سطح ولسوالی ها در یک برنامۀ مشخص و بر مبنای خواست مردم برای گسترش صلح و امنیت با مخالفین مسلح تماس هایی را برقرار سازند و آنان را به صلح و آشتی ملی دعوت نمایند.

در جلسه تأکید بعمل آمد که  مردم افغانستان  و حتی اکثریت مخالفین مسلح بخصوص در ولایت بلخ بیش از هر زمان دیگر ازین جنگ فرسایشی و تحمیلی خسته شده اند و صلح میخواهند که لازم است ازین  زمینه ها به نفع صلح استفادۀ بیشتر صورت گیرد.
بعداً مسئول اوپراتیفی آن کمیته ضمن اشاره  به دستاورد ها و چالشهایی که در برابر تحقق برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز در آن ولایت وجود دارد، پیشنهاد نمود تا همه اعضای کمیته به حمایت از تصامیم و فیصله های نشست چهار جانبه و تطبیق برنامۀ صلح ملی در ولایت بلخ تلاش بیشتر نمایند. جلسه با دعای خیر پایان یافت. 
            

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.