حمایت از فتوا های علمای کشور و جهان اسلام در جوزجان

به اشتراک بگذارید

علماء، بزرگان، شخصیت های جهادی، فعالان جامعۀ مدنی، زنان، جوانان، استادان، هیئت رهبری کمیتۀ صلح ولایتی و نماینده گان برخی نهاد ها و ادارات ولایت جوزجان به تأریخ۱۵ اسد ۱۳۹۷ در یک گردهم آیی وسیع در شهر شبرغان، حمایت شان را از فتوا های علمای کرام افغانستان، امامان حرمین و شریفین و اعلامیۀ کنفرانس علمای کشور های اسلامی در مکۀ مکرمه که بخاطر ختم جنگ و تأمین صلح در افغانستان تدویر یافته بود ابراز نمودند.
در محفل ابتداء آیاتی از کلام الله مجید تلاوت گردید، سپس سخنرانان هریک مولوی حمید الله، مولوی نورالدین فیاض، عبدالمجید صمیم، سید اسحق سادات،  اختر محمد فیضی ، مولوی مفتی محمد رسول مجهز و همچنان  الحاج محمد کریم جوزجانی به نماینده گی از بنیاد جوزجانی، علیشیر جوزجانی به نماینده گی از جامعۀ مدنی آن ولایت و نوریه حماسه آمره رادیو تلوزیون ملی جوزجان بالنوبه از روند صلح و تمدید آتش بس حمایت خویش را ابراز و متن فتوا های علمای کرام افغانستان، امامان حرمین شریفین و اعلامیۀ کنفرانس علمای کشور های اسلامی درمکۀ مکرمه را به خوانش گرفته، در رابطه به اخوت و برادری کشور های اسلامی بخصوص توجهات جهان اسلام به وضعیت جاری در افغانستان صحبت و ابراز قدردانی نمودند. آنها در صحبت های شان از طرفین درگیر جنگ خواستند تا بر مبنای فتوا های علمای جهان اسلام که جنگ و انتحار را حرام دانسته اند، یک آتش بس دوامدار را برقرار سازند.
همچنان درین گردهم آیی یکتن از علماء به نماینده گی از علمای شیعیۀ آن ولایت از برپایی همایش مذکور ابراز خورسندی نموده، حمایت مردم و علمای اهل تشیع را از فتوا های علمای اسلام مبنی بر تأمین صلح و آتش بس ابراز داشت. گرهم آیی با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.