حمایت از اعلامیه جهانی الأزهر شریف برضد دهشت افگنی وبنیاد گرائی، وظیفه علماء است

به اشتراک بگذارید

بنیاد گرائی، تعصب، افراطیت دینی، تعبیر و فهم نادرست از دین باعث گردیده تا در منطقه و جهان گروه های به میان آیند که امنیت را برهم زده حقوق و کرامت انسانی هرشهروند را به خطر مواجه سازد.

از یک طرف شهروندان فلسطین از وحشت صهیونست ها در کوره آتش میسوزند و از طرف دیگر مردم افغانستان، عراق، سوریه و… در آتش مهیبی گیر مانده اند که افروختگان آن ادعای انتساب و خدمت به دینی را دارند که خداوند متعال برای بشریت برگزیده است.

در حالت ناگوار که امروز جهان اسلام دچار آن است لازم پنداشته می شود تا تمام کشورها صلح خواه با هم متحد شده و مشترکاً در مقابل افراطیت و دهشت افگنی قد علم نمایند. واضح است که درین مورد مسوولیت مسلمانان به خصوص علمای کرام نسبت به دیگران سنگین تر است . مسلمانان مکلف اند تا در مقابل افراطیت و دهشت افگنی بدون تاخیر دست به کار شده خود و بشریت را نجات بخشند، طبق هدایات علمای ربانی عمل نموده خود را نماینده های راستین اسلام گردانیده و بیزاری خود را از هر آن فکر و عمل ابراز نمایند که چهره تابناک و بی عیب اسلام را خدشه دار و معیوب ساخته و مورد اذیت و آزار انسانهای بیگناه می گردد.

خوشبختانه علماء و مراجع دینی وجود دارند که برضد دهشت افگنی وارد میدان شده و در صدد خاموش ساختن و از بین بردن آتشی هستند که از همه اولتر مسلمانان در آن می سوزند. ازجمله می توان از ازهرشریف نام برد که بحیث یکی ازمراجع علمی مسلمانان بر خلاف بنیاد گرایی و دهشت افگنی صدای خود را بلند نموده در صدد اصلاح سازی مفاهیمی است که دهشت افگنان از آن بخاطر بدست آوردن اهداف شان سوء استفاده می نمایند.

در۱۱-۱۲ صفر سال ۱۴۳۶ هجری قمری که مصادف است با  ۳- ۴ دسامبر سال ۲۰۱۴ م  کنفرانس بزرگی ازعلمای جید و بزرگان مذاهب دینی بنا به درخواست دکتوراحمد طیب شیخ ازهر در قاهره پایتخت مصر دایرگردید در این کنفرانس بیشتر از ۷۰۰ نماینده از ۱۲۰ کشور جهان شرکت نموده بودند در اخیر این کنفرانس قطعنامه بنام اعلامیه جهانی ازهر صادر گردید که مهم ترین نکات آن قرار ذیل است:

۱- کشتن انسانهای بیگناه، ایجاد ترس و وهراس، تجاوز برزندگی، مال، آبرو و مقدسات دینی جرایم ضد بشری بوده و دین مقدس اسلام به طور قطع آنرا مردود می شمارد. گروپها وملیشه های قومی مسلح که  با اعمال دهشت افگنی و ناروای شان رنگ دینی داده همه منحرف و در راه غلط روان بوده و از اسلام نمایندگی کرده نمی تواند.

۲- تعدادی از بزرگان، مفکرین و ژورنالیستان غربی ازاعمال و کردار گروهای منحرف شده از مسیر واقعی اسلام، بخاطر بدنام ساختن اسلام استفاده می نمایند. اشتراک کنندگان کنفرانس از بزرگان و مفکرین منصف غربی می خواهند تا این روند نادرست را تقبیح و از بین برده و در مواقف منفی موجود تجدید نظر نمایند تا اسلام توسط اعمال و کردار کسانی و گروهای محاکمه و متهم  به چیزی نشود که از آن بیزار و بری می باشد.

۳- اشتراک کنند گان کنفرانس بخاطر تامین صلح وعدالت خواستار مذاکرات بین المللی هستند تا با در نظرداشت احترام به تفاوت های اعتقادی، مذهبی و نژادی برای خاموش ساختن آتش که افروخته شده تلاش جدی صورت گیرد.

۴- ازاثر تعبیر و تفسیر نادرست از نصوص قرآنکریم و احادیث، و اجتهادات علماء اذهان تعدادی از جوانان امت شستشو گردیده، پس وظیفه علماء است تا بخاطر اصلاح چنین اشخاص و سوق دادن ایشان به مسیر درست اقدامات لازم نمایند.

۵- اشتراک کنندگان کنفرانس از علماء و مراجع دینی قاطعانه می خواهد تا در راه از بین بردن اختلافات مذهبی و نژادی مسؤولیت شان را در پیشگاه الله جل جلاله اداء نمایند.

۶- اشتراک کنندگان کنفرانس حملات تروریستی اسرائیل بالای فلسطین را شدیداً تقبیح نموده و از ملل متحد تقاضا نمودند تا بخاطر جلوگیری از چنین حملات مداخله جدی نماید.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.