حل و فصل یک منازعه بزرگ قومی- منطقوی در ولایت بغلان

به اشتراک بگذارید

بسلسلۀ حل منازعات قومی و منطقه یی که با وساطت کمسیون های مربوط کمیته های صلح حل و فصل میگردد، منازعه یی که به تأریخ 27 عقرب سال روان میان اهالی ولسوالی های اندراب ها و ولسوالی های خوست و فرنگ ولایت بغلان بوقوع پیوسته بود، با میانجیگری کمیتۀ صلح ولایتی بغلان و پا درمیانی اعضای شورای ولایتی، متنفذین و بزرگان قومی طرفین منازعه حل وفصل گردید.
طبق گزارش از ولایت بغلان، در جریان منازعۀ متذکره که در منطقۀ ششصد کوتی شهر پلخمری اتفاق افتاده بود، از افراد ولسوالی های خوست و فرنگ یکتن کشته و یکتن دیگر زخمی گردیده است که نزدیکان و خویشاوندان مقتول بخاطر پیگرد و دستگیری قاتلین و سپردن آنها به مقامات عدلی و قضایی دست به  تظاهرات زده و شاهراه عمومی کابل – بغلان را مدت یک شبانه روز بطور کامل مسدود ساخته بودند، اما در نتیجۀ اقدامات رهبری مقام ولایت بغلان طی یک نشست اضطراری با اشتراک عبدالستار بارز والی ولایت بغلان، مسؤولین کمیتۀ صلح ولایتی و اعضای شورای ولایتی بغلان، طرفین منازعه به خویشتنداری و شکیبایی دعوت شدند که بالاخره مظنونین به نیرو های امنیتی  تسلیم  داده شدند و قناعت متضررین فراهم گردید و به مناقشه پایان داده شد.
گزارش می افزاید که طرفین منازعه با هم آشتی نموده و تعهد سپردند تا در آینده به انتقامجویی دست نزنند. اکنون در آنجا فضای مملو از صلح حکمفرما بوده و مردم با آرامش خاطر و برادر وار کنار هم زنده گی می کنند، همچنان شاهراه عمومی کابل – بغلان نیز به روی ترافیک باز است.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.