حل منازعۀ قومی توسط کمیتۀ صلح هرات

به اشتراک بگذارید

منازعه یی که میان قوم احسان بقه مربوط ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس و قوم شقی مربوط ولسوالی کشک کهنۀ ولایت هرات جریان داشت به تاریخ ۱۹ ثور سال روان طی یک جرگۀ ملی با میانجیگری کمیتۀ صلح ولایتی هرات حل و فصل گردید.

این منازعه که از مدت تقریباً یکسال به اینطرف میان دو قوم بزرگ احسان بقه مربوط قریۀ کوکچائیل ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس و قوم شقی مربوط قریۀ خواجه چکاب ولسوالی کشک کهنۀ ولایت هرات بوجود آمده بود، با فراخوان از بزرگان اقوام و علمای هر دو ولسوالی توسط محمد ابراهیم خان کشکی عضو کمیتۀ صلح ولایتی هرات با آشتی نمودن هر دو قوم پایان یافت.

انگیزه اصلی این منازعه بین این دو قوم بزرگ روی مسایل شخصی بود که با تنش های لفظی آغاز و سپس با برخوردهای مسلحانه بالای یکدیگر به اختلافات و  خصومت های شدیدی مبدل شد که منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن پنج نفر از طرفین درگیر و گسترش نا امنی در مربوطات هر دو ولسوالی متذکره گردید.  علاوه بر این راه مواصلاتی بر روی مردم قریۀ کوکچائیل نیز مسدود شد.  کمیتۀ صلح ولایتی هرات بر مبنای مکلفیت های خویش در قبال تأمین صلح و حل اختلافات و خصومت ها، با همکاری بزرگان و موسفیدان خیراندیش محل جهت جلوگیری از تداوم این منازعه، یک جرگۀ ملی را با اشتراک بزرگان هر دو قوم دایر نمود که پس از بحث و گفتگوها میان طرفین درگیر، آنها خصومت ها و دشمنی های قبلی را کنار گذاشته با هم آشتی نمودند.

محمد ابراهیم کشکی عضو کمیتۀ صلح ولایتی هرات که مسؤولیت حل این منازعه را بدوش داشت، در محفل نهایی که بمنظور ختم این منازعه دایر گردیده بود ضمن صحبتی از بزرگان، علماء و موسفیدان که در حل این منازعه میانجیگری نمودند اظهار سپاس و قدردانی نمود. سپس بزرگان حاضر در محفل پیرامون ارزش صلح و دوستی صحبت نموده گفتند:

مسلمانان با هم برادران اند و خشونت و دشمنی نسبت به یک دیگر در دین اسلام جای ندارد و نباید خانواده های خود را به غم و ماتم  بنشانند و اولادهای خود را یتیم و بی سرپرست بسازند.

در اخیر محفل شرطنامۀ صلح که حاضرین محفل منحیث  شاهدان در آن امضاء نموده بودند، میان هر دو طرف درگیر به امضاء رسید که در آن، طرفین تعهد سپردند تا پس از این هیچ نوع تهدید علیه یکدیگر نداشته باشند و همچنان راه مواصلاتی همیشه باز باشد و در کنارهم برادروار به زندگی خویش ادامه دهند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.