حل سه منازعه در ولایت پروان

به اشتراک بگذارید

به سه منازعۀ طولانی که منجر به عداوت و دشمنی میان ساکنان منطقۀ رباط  ولسوالی بگرام ولایت پروان گردیده بود، نقطۀ پایان گذاشته شد.
در اجتماع بزرگی که به این مناسبت به تأریخ ۲۳ دلو سال روان بر اساس و سعی و تلاش کمیتۀ صلح ولایتی پروان در مسجد جامع رباط  برگزار شده  بود، صد ها تن از بزرگان، متنفذین، هیئت رهبری مقام ولایت پروان و فرماندهان اسبق جهادی اشتراک ورزیده بودند.
درین گردهمای نخست محمدآصف یکتن از متنفذین محل، هدف اجتماع را مختصراً تشریح نموده از سهمگیری متنفذین و بزرگان آنجا در رفع کدورت های بوجود آمده میان مردم  ابراز قدردانی نمود و آنرا در جهت تامین صلح و امنیت ارزنده خواند.

متعاقبا سخنرانان هریک الحاج محمد الماس ذاهد، انجنیر زلمی صبور رئیس کمیتۀ صلح ولایتی پروان، فرید احمد شفق از فرماندهان اسبق جهادی و یکتن از بزرگان قوم رباط هر کدام پیرامون منازعه یی که قبلاً میان سه خانواده درین منطقه بوجود آمده بود و اخیراً به اثر پا درمیانی بزرگان قوم و تلاش پیگیرانۀ کمیتۀ صلح ولایتی پروان حل و فصل گردید، به تفصیل سخنرانی نموده ابراز خوشنودی کردند.
    سپس جناح های مختلف داخل منازعۀ یاد شده به وساطت رئیس کمیتۀ صلح ولایتی پروان با هم مصافحه و آشتی نموده و تعهد سپردند که در آینده هیچگونه عداوت و دشمنی با یکدیگر نداشته باشند و برادروار در کنار هم زنده گی کنند. در اخیر محمد عاصم عاصم والی پروان در رابطه به این اقدام خیر اندیشانه صحبت نموده از خانواده هایی که خود گذری کرده و درین امر خیر تن به امر خداوند جل جلاله داده اند، اظهارامتنان نمود و  از مردم خواست تا در تأمین صلح وامنیت با دولت خود همکاری نزدیک داشته باشند. اجتماع متذکره با صدور قطعنامۀ ۱۵ماده یی که توسط حاجی بریالی یکتن از متنفذین محل به خوانش گرفته شد،  پایان یافت.
   

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.