جلسۀ هیئت اجرائیۀ شورای عالی صلح دایر شد

به اشتراک بگذارید

جلسۀ هیئت اجرائیۀ شورای عالی صلح بعد از ظهر امروز مؤرخ ۱۵ میزان سال روان در مقر آن شورا دایر گردید.
دراین نشست که تحت ریاست محترم استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح تدویر یافته بود ابتداء آیاتی از قرآن عظیم الشأن توسط محترم مولوی عبدالحکیم مجاهد عضو شورای عالی صلح  قرائت گردید، سپس محترم محمد کریم خلیلی اشتراک کننده گان را خیر مقدم گفته، ضمن صحبت همه جانبۀ شان در رابطه به چگونه گی وضعیت موجودۀ صلح در کشور و موقف و اعتبار شورای عالی صلح در سطوح ملی و بین المللی روشنی انداخته متذکر شدند که خدا را شکر گزاریم که اکنون افغانها با سر و جان خود بگونۀ مستقلانه از حاکمیت ملی کشور حراست میکنند چنانکه برگزاری شاندار از روز های محرم و مراسم عاشورا در فضای کاملاً امن و آرام مبین این حقیقت است. ایشان همچنان بخاطر توجه خاص جلالتمآب محترم img kabul exec members hpc meeting meezan 15 2محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور که در امر برگزاری شایسته ازین روز های مقدس مذهبی معطوف داشتند، مراتب امتنان خود و هیئت رهبری شورای عالی صلح را ابراز نموده، از موقف محترم رئیس شورای علمای افغانستان در قبال برگزاری ازین روز های مهم مذهبی اظهار قدردانی نمودند.
متعاقباً داکتر محمداکرم خپلواک رئیس دارالانشای پروسۀ صلح و نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور سیاسی ابتداء در مورد شورای عالی صلح و نقش کلیدی آن در پروسۀ صلح به گونۀ موجز روشنی انداخته، از آماده گی های این شورا جهت تدویر ورکشاپ برای مسؤولین کمیته های صلح ولایتی که در آیندۀ نزدیک برگزار خواهد شد، خبر داد. وی در مورد چگونه گی پروسۀ ادغام مجدد نیز به تفصیل روشنی انداخت. ایشان همچنان ضمن یاد آوری از نقش علماء، زنان و جوانان در راستای تحقق پروسۀ صلح، روی ایجاد بورد های مشورتی متشکل از اقشار متذکره و جستجوی یک میکانیزم فعال بحث همه جانبه نموده، درمورد ارتقای کیفی نقش زنان در سطوح رهبری شورای عالی صلح یکبار دیگر تأکید ورزید و به نماینده گی از شورا، وعدۀ عملی شدن این برنامه را سپرد.
درین نشست اشتراک کننده گان پیرامون موضوعات مطرح شده در جلسه بحث ها و نظریات پیشنهادی خود را نیز ابراز نمودند که پس از غور و تأیید هیئت رهبری در متن تصامیم گنجانیده شد.
جلسۀ هیئت اجرائیۀ شورای عالی صلح با قرائت دعائیه توسط محترم مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح اختتام یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.