جلسۀ مشورتی شورای عالی صلح با جوانان

به اشتراک بگذارید

به سلسلۀ تدویر جلسات مشورتی شورای عالی صلح بخاطر اخذ نظریات و خواست های اقشار مختلف جامعه در مورد برنامۀ آیندۀ صلح و گنجانیدن آن در ستراتیژی جدید شورای عالی صلح به تاریخ ۱۰ اسد ۱۳۹۵ سال روان نشست مشترک شورای عالی صلح با جوانان نخبه کشور برگزار گردید.

در آغاز این نشست محمد ولی نعیمی رئیس دفتر ریاست شورای عالی صلح ضمن ابراز خیر مقدم به حضار، در مورد اجندای این نشست معلومات داده یاد آور شد که هدف از این نشست  آنست تا  جوانان خواست ها و پیشنهادات شان را با رهبری شورای عالی صلح شریک سازند.
سپس حسینه صافی مشاور شورای عالی صلح ضمن اینکه نشست های قبلی با فعالان حقوق زنان و جامعۀ مدنی را مفید خواند، پیرامون دستاورد های شورای عالی صلح و نقش جوانان در ستراتیژی جدید این شورا سخنرانی نموده گفت که طی چهار ماه ګذشته بعد از تعیین رهبری جدید شورای عالی صلح ، این  شورا توانست با حزب اسلامی به تفاهم برسد. وی از جوانان خواست تا در راستای ایجاد اجماع ملی و ترویج فرهنگ صلح با شورای عالی صلح همکاری نموده از پروسۀ صلح افغانی حمایت نمایند.

img kbl hpc meeting youth day 3 2.JPG

متعاقبا فرهاد الله فرهاد معاون ارشد دارالانشای شورای عالی صلح ضمن اشاره به دست آوردها و چالشهای آن شورا، در مورد مسودۀ ستراتیژی جدید شورای عالی صلح و موضوعات عمدۀ آن صحبت همه جانبه نمود.
در اخیر جلسه اشتراک کننده گان سوالات و نظریات شان را پیرامون پروسۀ صلح، نقش جوانان و ستراتیژی جدید این شورا با رهبری شورای عالی صلح شریک ساختند که از طرف مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح پاسخ های جامع ارائه گردید.
معاون شورای عالی صلح ضمن پاسخ به سؤالات، تأکید نمود که باید مشکلات پروسۀ صلح تشخیص داده شود و راه های مناسبی برای حل آنها جستجو گردد تا نماینده گان نهادهای مختلف جوانان بتوانند قبل از نهایی سازی ستراتیژی جدید این شورا، نظریات شان را ابراز بدارند و این خواست ها و نظریات بعداً درستراتیژی شورای عالی صلح گنجانیده شود.

 

 

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.