جلسۀ مشترک شورای عالی صلح و جامعۀ مدنی افغـانستان دایر گردید

به اشتراک بگذارید

۱۲ جدی ۱۳۹۷

جهت تسریع روابط و گسترش همکاری های متقابل میان شورای عالی صلح و نهادها و فعالین جامعۀ مدنی، به روز سه شنبه مورخ ۱۲ جدی ۱۳۹۷ دارالانشاء شورای عالی صلح کنفرانس یک روزۀ را تحت عنوان “بحث آزاد با فعالان مدنی در مورد روند صلح” تحت ریاست محمد عمر داوودزى نمایندۀ خاص ريیس جمهور در امور منطقه یی برای اجماع صلح و ريیس دارالانشای شورای عالی صلح با نمایندگان نهادی های فعال جامعۀ مدنی افغانستان تدویر گردید.
کنفرانس با تلاوت آیاتی از قرآن عظیم الشأن و صحبت های افتتاحیه محمد عمر داوودزى نمایندۀ خاص ريیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور منطقه یی برای اجماع صلح و ريیس دارالانشای شورای عالی صلح آغاز یافت. آقای داوودزی با تأکید بر اینکه صلح قیمت می خواهد گفت، این کنفرانس به منظور بحث روی خطوط سرخ پروسه صلح از نظر نهاد های مدنی تدویر گردیده است و نقش نهادها و فعالان مدنی در روند صلح خیلی مهم میباشد.

img kabul hpc talk civil activists jadi 12 2
همچنان در این کنفرانس، نمایندگان نهاد های جامعه مدنی، ضمن قدر دانی از موضع و دیدگاه هیئت رهبری دارالانشای شورای عالی صلح در قبال نقش و جایگاه جامعه مدنی در پروسه صلح از برگزاری کنفرانس امروز به منظور تشریک دیدگاه های جامعه مدنی از سوی شورای عالی صلح تشکری کردند. با این حال نمایندگان نهاد های جامعه مدنی در بخش بحث آزاد این کنفرانس نگرانی ها و نظریات خویش را در مورد روند صلح با این شورای شریک ساختند.
در پایان کنفرانس محمد عمر داوودزى نمایندۀ خاص ريیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور منطقه یی برای اجماع صلح و ريیس دارالانشای شورای عالی صلح ضمن ارایه معلومات در مورد روند صلح تاکید کرد هر لحظه ای که در این عرصه اقدامی صورت بگیرد، جامعه مدنی، جوانان و زنان کشور به عنوان همکاران شورای عالی صلح شامل روند خواهند بود و من برای محقق شدن صلح پایدار و عادلانه از حضور زنان و جامعه مدنی در روند گفتگوهای صلح بصورت قاطعانه حمایت می کنم.
کنفرانس با قرائت دعائیه پایان یافت.

img kabul hpc talk civil activists jadi 12 3

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.