جلسه کمیته مطبوعات ، مطالعات و تحقیقات شورای عالی صلح دایر گردید

به اشتراک بگذارید

جلسه نوبتی کمیته مطبوعات ، مطالعات و تحقیقات شورای عالی صلح امروز سه شنبه 4 سرطان سال جاری به ریاست مولوی عطاء الرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح و رئیس این کمیته تدویر یافت.

جلسه با تلاوت آیاتی چندی از کلام الله مجید آغاز و سپس مولوی عطاء الرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح ضمن خوش آمدید گوئی پیرامون نشست ها و تحولات اخیر در مورد پروسه صلح افغانستان معلومات همه جانبه ارائه نمود.

سپس سید احسان طاهری رئیس روابط استراتیژیک ، استاد عبدالرحمن حامد رئیس مطالعات و تحقیقات دارالانشای شورای عالی صلح و سید غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح از فعالیت های انجام شده و پلانهای آینده بخش های مربوطه شان به جلسه گزارش مفصل ارائه نمودند.

متعاقباً سید فهیم سروش معاون پلان وپالیسی دارالانشای شورای عالی صلح پیرامون فعالیت ها و پلان های آینده این شورا به اشتراک کننده گان جلسه گزارش مفصل ارائه نمود.

در اخیر سایر اعضای اشتراک کننده در جلسه هریک حبیب الله فوزی ، لیلا جعفری ، شهلا فرید، فضل الکریم فضل ، دوکتور امین الدین مظفری ، عبدالحق حقیار گوجر نظریات شان را در مورد تحولات اخیر پروسه صلح اظهار نمودند.  مجلس با دعائیه خیر و فلاح افغانستان از سوی قاضی حبیب الله فوزی عضوی هیئت اجرائیه شورای عالی صلح پایان یافت.

Comments are closed.