جلسه نوبتی کمیتۀ دادخواهی صلح جا معه مدنی فاریاب تدویر یافت

به اشتراک بگذارید

جلسۀ مشترک کمیتۀ دا د خواهی صلح جامعۀ مدنی با اشتراک رئیس کمیتۀ صلح ولایتی فاریاب، عده یی از رؤسای دوایر دولتی، نمایندۀ دفتر یوناما مقیم میمنه و اعضای این کمیته تحت عنوان «بررسی فعالیت های سه سالۀ کمیتۀ داد خواهی جامعۀ مدنی فاریاب، چالشها و مشکلات» به تأریخ ۶ میزان سال روان در سالون جلسات کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت فاریاب تدویر یافت.
جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط یک تن از اشتراک کننده گان آغاز گردید، سپس سید حفیظ الله فطرت مسؤول کمیتۀ داد خواهی صلح پیرامون فعالیت های سه سالۀ این کمیته به تفصیل معلومات ارایه نموده گفت :
 کمیتۀ دا دخواهی صلح که سه سال از ایجاد آن میگذرد، به همکاری دفتر یوناما در راه رسیدن به صلح فعالیت های مؤثری را انجام داده است. چنانکه شوراهای محلی، محاسن سفیدان، متنفذین و کمیتۀ صلح ولایتی، بخاطر حل اختلافات و منازعاتی  که بین قوماندانان مسلح محلی، احزاب و گروه های قومی بوجود آمده بود تلاش های فراوانی نموده است. بطور مثال حل اختلافات میان چندین قوماندان مشهور محلی که در ولسوالی ها موقعیت دارند و سالها img faryab gathering with civil society peace comitt meezan 6 2باهم درگیر نبرد بودند، جلوگیری از تظاهرات خشونت آمیز و چندین مورد دیگر که در نتیجۀ تلاش های کمیتۀ دادخواهی منجر به آشتی و جلوگیری از خونریزی های بیشتر گردید. آنانیکه قبلاً در برابر همدیدگر قرار گرفته بودند اکنون در فضای دوستی و برادری باهم زیست نموده از اعمال گذشته خویش ندامت میکشند. وی ضمن اشاره به مشکلات و محدودیت های موجود، ابراز امیدواری نمود که این فعالیت ها بعد از این نیز بخوبی ادامه خواهد یافت.
 متعاقباً الحاج مولوی اسد الله جمالی رئیس کمیتۀ صلح  ولایتی فاریاب ضمن قدردانی از فعالیت های صلح جویانه و مثمر رئیس و اعضای کمیتۀ دادخواهی صلح در فاریاب گفت:
 مصالحه بین دو برادر مسلمان و یا دو گروه مسلمان، دو قوم و یا دو مذهب امرخداوند و مسؤولیت هرمسلمان است. کمیته های صلح ولایتی یک آدرس معین برای مصالحه و دعوت مخالفین به پروسۀ صلح است و صلح و آشتی دادن تنها وظیفۀ این کمیته نبوده بلکه وجیبۀ ملی، اسلامی و انسانی هر هموطن ما بوده و به حکم آیۀ والصلح خیر امریست که  تمام بشریت مکلف به اطاعت از آن میباشند.  
دراخیر اشتراک کننده گان بالنوبه نظریات و پیشنهاد های شان را به جلسه ارایه نمودند. جلسه با دعای خیر به پایان رسید.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.