تلاش همکاران صلح در بغلان برای تأمين امنیت و انکشاف

به اشتراک بگذارید

به منظور گزارشدهی از فعالیت های همکاران صلح در ولایت بغلان به تأریخ ۲۳جدی سال روان جلسۀ مشترک همکاران صلح با هیئت رهبری کمیتۀ صلح ولایتی بغلان در آن ولایت تدویر یافت.
درین نشست ابتداء عبدالصمد ستانکزی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی بغلان ضمن یاد آوری از فعالیتهای همکاران صلح در ولایت بغلان، از سهمگیری آنان در زمینه های حل مشکلات مردم بخصوص میانجیگری بخاطر حل و فصل برخی از اختلافات و کشمکش های قومی و محلی ابراز قدر دانی نموده نقش و سهم این همکاران صلح را در تقویت پروسۀ صلح مؤثر و ارزنده خواند.
سپس محترم ارباب رستم یکتن از همکاران صلح در ولسوالی بغلان مرکزی در مورد جزئیات شماری از کارکرد های عملی همکاران صلح در ولسوالی بغلان توضیحات داده متذکر شد که قبلاً مخالفین مسلح به یکی از پوسته های امنیتی در منطقۀ نهر آبقول ولسوالی بغلان مرکزی حمله نموده و چهار تن از افراد پوستۀ مذکور را با خود برده بودند که در نتیجۀ تماس با بزرگان و موسفیدان محل مؤفق شدیم تا سربازان مذکور را پس از دو روز از نزد مخالفین آزاد سازیم.

وی همچنان علاوه نمود که قبلاً بنا بر نفوذ مخالفین مسلح در برخی از مناطق بغلان مرکزی مانند لرخوابی ها، نوروزک، علی خواجه، تیموری ها وغیره فعالیت انجنیران ریاست انکشاف دهات ولایت بغلان بخاطر سروی پل و پلچک و جغل اندازی سرکها در آنجا محدود گردیده بود که گروه همکاران صلح در ولسوالی بغلان با مخالفین در تماس گردیده و پس از توضیح منفعت اجتماعی کار انجنیران در محلات مذکور، آنها موافقه نمودند تا مانع کار نگردند و انجنیران، کار خویش دو باره آغاز نمودند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.