تقاضای مردم فراه برای تمدید آتش بس

به اشتراک بگذارید

علماء، بزرگان، متنفذین، سران قومی یکتعداد از ولسوالی های ولایت فراه اخیراْ در یک نشست مشترک که در تالار شاروالی فراه دایر شده بود، حمایت شان را از پروسۀ صلح ابراز و تقاضای تمدید آتش بس در سراسر کشور را نمودند.
محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز یافت، سپس رئیس کمیتۀ صلح ولایتی فراه هدف از برگزاری این نشست را شنیدن نظریات مردم و جستجوی یک راه حل مناسب برای ختم جنگ و صلح پایدار در کشور خواند. وی از حاضران خواست تا مردم را از نامشروع بودن جنگ با خبر سازند تا جنگ و برادر کشی در کشور پایان یابد.
 متعاقباً الحاج محمد موسی نظری معاون و سر پرست ولایت فراه در مورد نیات نیک مردم و دولت برای تمدید آتش بس صحبت نموده، از مخالفین مسلح خواست که آنها نیز اقدام بالمثل نموده، آتش بس را تمدید نمایند تا زمینه برای گفتگو های صلح آماده گردد.
 بعدا غلام محی الدین متنفذ قومی فراه، به حمایت از پیشنهاد تمدید آتش بس و برقراری صلح، متنفذین قوم  را مسؤول دانسته و img farah elders tribal ulema campaign saratan 20 2گفت که بزرگان قوم در برقراری صلح و ختم جنگ نزد ملت جوابگو هستند. درین محفل همچنین نور احمد حقبین، مولوی مجددی، سید امیرجان آغا و یکتعداد دیگر از متنفذین، نقطه نظر های شان را در مورد صلح و آتش بس ابراز نموده، خواهان صلح و آتش بس دایمی شدند. در اخیر الحاج مولوی اخند زاده نقش علماء در قطع جنگ و فرو نشاندن آتش نفاق را مهم خوانده، از علمای کرام یکبار دیگر خواست تا در قطع جنگ و برقراری صلح اقدام جدی نمایند. محفل با دعای خیر به پایان رسید.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.