تدویر گفتمان صلح در هرات

به اشتراک بگذارید

گفتمانی زیر نام ” نقش زنان در پروسۀ صلح”  به تأریخ ۳۰سنبلۀ ۱۳۹۴ از طرف کمیتۀ صلح ولایتی هرات به همکاری های ریاست امور زنان هرات، شبکۀ زنان و فعالین مدنی در شهر هرات تدویر یافت.
در این محفل كه به پیشواز از روز جهانی صلح در تالار آسمان شهر هرات برگزار شده بود، هیئت عالی رتبه شورای عالی صلح، والی هرات، رئیس  شورای علماء و روحانیون حوزۀ غرب، برخی از مقامات دولتی و مسئولین نهاد های بین المللی و شماری از فعالین مدنی و زنان مطرح افغانستان شركت داشتند.
 محفل با تلاوت قرآن عظیم الشأن آغاز یافت بعداً محمد آصف رحیمی والی هرات ضمن اشاره به مؤثریت زنان در پروسۀ صلح گفت: زنان در طول تاریخ بشریت نقش ارزنده یی در تحولات جوامع داشته و در آینده نیز خواهند داشت.

سپس مولوی عطاءالله لودین معاون دوم شورای عالی صلح طی صحبت خویش، صلح را نیاز اساسی جامعۀ افغانی خوانده و تاکید نمود که تلاش ها  بخاطر استقرار صلح در کشور ادامه دارد.

بimg_herat_peace_debate_son_30_2عداً مولوی خدایداد صالح رئیس شورای علمای حوزۀ غرب کشور در ارتباط به جایگاه زن در اجتماع از دیدگاه اسلام صحبت نموده  گفت: قرآن کریم در چندین جا ما مسلمانان را هدایت کرده است تا در راه صلح و اصلاح جامعه سعی وتلاش نماییم.
وی علاوه نمود که ما در راه صلح ایثار و فداکاری   نموده ایم و درین راه شخصیت هایی همچون استاد برهان الدین ربانی را از دست داده ایم.
وی از زنان حاضر در محفل خواست تا با هم متحد باشند و با حفظ حجاب اسلامی خویش در راستای صلح تلاش کنند.
متعاقباً خانم الزیرا ساگنبایوا رئیسۀ سازمان ملل متحد برای زنان در افغانستان گفت: صلح به معنی توقف جنگ با مخالفین نیست. گرچه توقف جنگ برای ایجاد صلح کمک می کند اما صلح یک پروسۀ بسیار گسترده دارد. او علاوه نمود که صلح روابط میان افراد، خانواده و اجتماع را در سطوح ملی و بین المللی به بهترین وجه تامین میکند. صلح رفاه اقتصادی و ثبات سیاسی را به ارمغان می آورد.
وی همچنان علاوه نمود که هرات بعد از کابل بخاطر پیشرفت های فرهنگی بسیار مشهور بوده، بیشترین رقم تحصیلکرده ها را دارد و همچنان بیشترین رسانه ها را دارا میباشد که این دست آوردها برای صلح بسیار کمک می کند.
img_herat_peace_debate_son_30_3بعداً خانم صدیقه بلخی سناتور و عضو شواری عالی صلح در مورد نقش و دست آوردهای زنان در روند صلح صحبت نموده در بخشی از سخنانش گفت: زنان منحیث سفیران مطلق خانواده و اجتماع هستند و شبکه های زنان و فعالین مدنی بازوی بسیار قوی برای شورای عالی صلح میباشند.
سپس خانم فاطمه جعفری عضو شورای ولایتی هرات صحبت نموده گفت: جایگاه زنان در شورای عالی صلح بسیار محدود است که حتی جایگاه زنان در شورای عالی صلح درحد ۳۰ فیصد در نظر گرفته نشده است که باید در این زمینه توجه جدی صورت گیرد.
وی افزود: دولت منتخب افغانستان که کمیت قابل ملاحظه یی از مشروعیت خود را از قشر زنان کسب نموده است باید حضور زنان را درنظر بگیرد، همچنان شورای عالی صلح نیز در تصمیم گیری های مهم باید نظریات و پیشنهادات زنان ولایت هرات را درنظر بگیرد.
سپس مولوی غلام سرور رئیس کمیتۀ صلح ولایتی هرات در ارتباط به دست آوردها وکارکردهای کمیتۀ صلح ولایتی هرات از تاسیس تا اکنون معلومات ارائه نمود.
img_herat_peace_debate_son_30_4بعداً خانم وحیده عزیزی نمایندۀ ریاست امورزنان ولایت هرات پیام ریاست امورزنان ولایت هرات را به خوانش گرفت.
بخش دوم محفل به گفتمانی تحت نام “راهکارهای صلح و نقش زنان” اختصاص یافته بود که درین برنامه امین الدین مظفری، منشی و عضو شورای عالی صلح، انجینر فرهاد الله فرهاد عضو شورا و معاون دارالانشای شواری عالی صلح، خانم شیلا صمیمی عضو شورا و نایب منشی شورای عالی صلح، خانم جمیله حمیدی عضو شورای عالی صلح و حسینه نیکزاد رئیس شبکۀ زنان و عضو کمیتۀ صلح ولایتی هرات اشتراک داشتند. ابتداء انجنیر فرهاد الله فرهاد در ارتباط به دست آوردها، وضعیت سیاسی، نقش و مشارکت زنان در پروسۀ صلح، چالش ها، فرصت ها و پلان های آیندۀ شورای عالی صلح معلومات ارائه نمود.
img_herat_peace_debate_son_30_5بعدا به سوالات مختلف اشتراک کننده گان درمورد نقش زنان در راستای تأمین صلح، چگونه گی روند ملکی سازی، روند پیوستن ناراضیان به پروسۀ صلح و همچنان در مورد برنامه های آیندۀ شورای عالی صلح پاسخ های قناعت بخش ارائه گردید.
محفل پس از اجرای نمایش تیاتر و اهدای  لوح سپاس به زنان فعال کمیتۀ صلح ولایتی هرات با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.