تدویر گردهم آیی های صلح در مرکز و ولسوالی های پکتیکا

به اشتراک بگذارید

گردهم آیی های وسیعی بخاطر توضیح و تشریح ارزشهای انسانی و اسلامی صلح در ولسوالی های مربوط ولایت پکتیکا دایر گردید.

طبق گزارش از ولایت پکتیکا این گردهم ایی ها که از تا ریخ ۱۲ الی 17 ماه جوزای سال روان در شړن مرکز ولایت پکتیکا و ولسوالی های خیر کوټ، جانیخیل، یوسف خیل، یحیی خیل و سرروضه تدویر تدویر یافته بود، والی ولایت پکتیکا، معاون ولایت، رؤسهای واحدهای اداری، ولسوالان، علمای کرا م، بزرګان اقوام، متنفذین محل، مسؤولین شورا های محل، مسؤولین نهادهای مدنی، و جوانان اشتراک ورزیده بودند. درین گردهم آیی ها سخنرانان هر کدام به نوبۀ خویش در مورد اهمیت صلح در پیشرفت و آبادانی کشور به تفصیل صحبت نموده پیرامون عواقب ناگوار جنگ، خشونت و برادر کشی که ثمرۀ جهل و نادانی است، روشنی انداخته، از مردم خواستند تا نگذارند که دشمنان صلح و ترقی کشور، زندگی آرام هموطنان ما را به خطر انداخته و مردم را به خاک و خون بکشانند. در اخیر این گردهم آیی ها اشتراک کنندگان ضمن ابراز همکاری بخاطر حفظ صلح و تأمین امنیت در محلات شان، پیشنهادات و نظریات خویش را در مورد استقرار صلح و بهتر شدن وضع امنیتی ابراز نمودند. گردهم آیی ها با دعا های خیر پایان یافت.

 

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.