تدویر ورکشاپ صلح و همدیگر پذیری در هرات

به اشتراک بگذارید

به منظور صلح پروری و ترویج فرهنگ تحمل، همدیگر پذیری و همزیستی مسالمت آمیز، زیر نام “صلح و دسترسی به رسانه های اجتماعی برای بلند بردن سطح مهارت شاگردان معارف در حل منازعات و صلح پروری” به تاریخ ۳ اسد سال روان ورکشاپ دو روزه یی در ولایت هرات تدویریافت.
این ورکشاپ که از سوی موسسۀ همکاری برای صلح و ترقی با هماهنگی و همکاری کمیتۀ صلح ولایتی هرات و ریاست معارف آن ولایت دایر گردیده بود، در آن رئیس و منشی کمیتۀ صلح ولایتی، رئیس و اعضای دارالانشای برنامۀ صلح ولایتی هرات، نمایندۀ ریاست معارف هرات، مسوؤلین موسسۀ همکاری برای صلح و ترقی و همچنان تعداد ده تن از شاگردان مکاتب دخترانه و پسرانۀ ولسوالی انجیل ولایت هرات حضور داشتند.

img_herat_peaceworkshop_asad_3_1در شروع ورکشاپ مولوی غلام سرور رئیس کمیتۀ صلح ولایتی هرات؛ درارتباط به نقش جوانان در راستای صلح و وحدت ملی صبحت نموده، از مسوؤلین موسسۀ همکاری برای صلح و ترقی بخاطر تدویر این ورکشاپ اظهار سپاس و قدر دانی نمود. سپس منصور سیرت سلام یار مسؤول شورا های معارف آن ولایت نیز در ارتباط به موضوع صحبت نموده گفت : آوردن صلح و انعکاس پیام های صلح تنها وظیفۀ کمیتۀ صلح نیست بلکه همۀ مردم به ویژه اهل معارف، درین راستا مسؤولیت دارند. وی ازتمام اشتراک کننده گان این ورکشاپ خواست تا موضوعات صلح و فرهنگ تحمل پذیری را به خانواده ها، اهل معارف، جوانان و عامۀ مردم برسانند. قابل ذکر است که تهیه و توزیع کتب و لوازم ورزشی به مکاتب، تدویر گفتمان های صلح و تدویر مسابقات ورزشی برای تقویت روند صلح از جمله فعالیت های دیگر این برنامه میباشد که درجریان یک ماه آینده از سوی کمیتۀ صلح ولایتی هرات درهماهنگی با ریاست معارف آن ولایت اجراء خواهند شد.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.