تدویر ورکشاپ برای متنفذین و بزرگان اقوام ولایات زون غرب کشور

به اشتراک بگذارید

بمنظور توضیح نقش متنفذین، علماء و روحانیون در پروسۀ صلح و امنیت در کشور، به تاریخ 13 جوزای سال روان، ورکشاپ سه روزه یی تحت عنوان « ورکشاپ مشورتی، نقش متنفذین و علمای کرام در قبال پروسۀ صلح و ا نتقال مسؤولیت های امنیتی» از سوی مؤسسۀ بازسازی و خدمات اجتماعی برای افغانستان یا (RSSAO ) ، با همکاری و مشورۀ برنامۀ صلح ولایتی هرات برگزار گردید.

 

این ورکشاپ که درهوتل مارکوپولوی شهر هرات دایرشده بود، در آن بیش از 50 تن اعم از متنفذین قومی و روحانیون و شماری بانوان از ولایات بادغیس، فراه، غور و هرات اشتراک ورزیده بودند.

در روز اول ورکشاپ الحاج مولوی غلام سرور رئیس کمیتۀ صلح ولایتی هرات و احمد یما امینی رئیس دارالانشای برنامۀ صلح ولایتی آن ولایت، هریک درمورد نقش علماء وروحانیون درامرصلح و همچنان کارکردهای کمیتۀ صلح ولایتی هرات صبحت نموده از علماء ومتنفذین خواستند تا در جهت توسعه، بازسازی، امنیت و آوردن صلح درکشور به عنوان رهبران و راهنما های مورد اعتماد ، مردم را بسوی صلح، صمیمیت، اتحاد و اتفاق رهنمایی کنند.

در روز دوم ورکشاپ، طی کارهای گروپی درمورد انتقال مسؤولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان و چگونگی هماهنگی این برنامه با کمیته های صلح ولایتی جر و بحث ها صورت گرفت و ضمن نظرخواهی از اشتراک کنندگان به سوالات آنان پاسخ ارائه گردید.

روز سوم ورکشاپ به سوالات اشتراک کنندگان در مورد کارکردهای انجام شدۀ برنامۀ صلح در سطح ولایات زون غرب از جمله درسطح ولایت هرات و تاثیرات مثبت ومنفی آن اختصاص یافته بود.

اکثریت اشتراک کنندگان این ورکشاپ درمورد دست آوردهای برنامۀ صلح نظر مثبتی را ارائه نموده و گفتند که این برنامه تا کنون دست آوردهای گسترده و چشمگیری در زمینۀ صلح، امنیت وانکشاف در مناطق جنگ زده و نا آرام داشته است.

این ورکشاپ از نظر اشتراک کنندگان و متنفذین و بزرگان قوم بسیار با ارزش و مفید خوانده شد و طبق اظهار آنان، سؤالاتی که در مورد پروسۀ صلح در ذهن داشتند حل گردید و از پروگرامهای صلح آگاهی پیدا نمودند.

 

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.