تدویر ورکشاپ آموزشی دو روزه برای مسئولین ولایتی روابط عامۀ دارالانشاء شورای عالی صلح در کابل

به اشتراک بگذارید

به منظور ارتقای ظرفیت مسؤولین ولایتی راوبط عامه در مورد روابط عامه و رسانه ها به تاریخ ۵-۶ دلو ۱۳۹۴ ورکشاپ دو روزه ای آموزشی از جانب شورای عالی صلح و انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح (IWPR) در تالار کنفرانسهای هوتل انترکانتیننتال دایرگردید.
ورکشاپ مذکور با تلاوت آیاتی از قرآنکریم افتتاح گردید. سپس استاد عبدالرحمن حامد مسئول بخش ارتباطات و اطلاعات دارالانشای شورای عالی صلح ضمن خوش آمدید گفتن به اشتراک کننده گان این ورکشاپ در مورد ارزشتهای آگاهی عامه و روابط با سایر نهادها معلومات همجانبه ارایه نمود و  از اشتراک کننده گان خواست تا در ولایت خویش با علمای دین، جامعه مدنی، بزرگان قوم،  شبکه های زنان، رسانه ها و خاصتا با محصلین و متعلمین رابطه نزدیک برقرار  نموده از طریق آنها پیامهای صلح را به مردم و مخالفین برسانند

.img_workshop_dalw_5_1متعاقباً در مورد موضوعات این ورکشاپ توسط منیر مهربان نماینده انستیتوت گزارش دهی جنگ و صلح معلومات همه جانبه ارائه گردید و به اشتراک کننده گان گفت که  شما میتوانید در این ورکشاپ در مورد انجام مصاحبه، تنظیم مجالس، فوتو ژورنالیزم، روابط عامه و طریقه های موثر رساندن پیام خواهید آموخت  و تجارب و دست آوردهای ولایت خویشرا با یکدیگر شریک سازید.
img_workshop_dalw_6در این ورکشاپ دو روزه تلاش بعمل آمد تا ضمن ارایه معلومات مسلکی و تخنیکی از طرف مسئولین دارالانشاء شورای عالی صلح و ترینران انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح (IWPR)، برای اشتراک کننده گان زمینه مشق و تمرین عملی فراهم گردد. همچنان برای اشتراک کننده گان زمینه بحث آزاد فراهم گردیده و به پرسشهای آنها پاسخ داده شود.
در پایان ورکشاپ علاوه بر مواد درسی، تصدیق نامه ها و یک تعداد کمپیوترهای لیپ تاپ و کامره های عکاسی از طرف محترم فرهادالله فرهاد سرپرست دارالانشاء شورای عالی صلح به اشتراک کننده گان توزیع گردید.
قابل ذکر است که دور اول این ورکشاپ برای ۱۸ تن از مسئولین ولایتی روابط عامه بتاریخ ۳۰ عقرب و اول قوس ۱۳۹۴ دایر گردیده بود.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.