تدویر ورکشاپ آموزشی برای مسؤولین عقیدتی فـرهنــگــی و ملا امامان پولـیس ولایت هــرات

به اشتراک بگذارید

به هدف ارتقای ظرفیت مسؤولین عقیدتی فرهنگی و افسران پولیس زون 606 انصار ولایت هرات به تأریخ 9 دلوسال روان ورکشاپی ازسوی دارالانشای شورای صلح ولایتی هرات تدویر یافت. در این ورکشاپ که بیش از 70 تن از مسؤولین عقیدتی فرهنگی وملا امامان پولیس قوماندانی های امنیۀ ولسوالی ها و افسران پولیس زون انصار حضور داشتند، درمورد کارکردها و فعالیت های برنامۀ صلح معلومات ارائه گردید.

 

درآغاز ورکشاپ الحاج مولوی غلام سرور رئیس کمیتۀ صلح ولایتی هرات پیرامون مشارکت و نقش پولیس در زمینۀ حراست از صلح و تأمین امنیت سرتاسری در کشورصحبت نموده، از تلاش های خستگی ناپذیر نیروهای امنیتی به خصوص پولیس ولایت هرات اظهار قدردانی نمود.

سپس سخنرانان در مورد ساختار تشکیلاتی شورای عالی صلح و برنامۀ صلح درسطح ولایت هرات معلومات ارائه و نقش پولیس را در ایجاد صلح وتأمین امنیت، سرنوشت ساز عنوان نموده گفتند سربازان پولیس باید در برابر مشکلاتی که دامنگیر جامعۀ ما شده است بیشتر ازین تلاش نمایند وآنچه درتوان دارند، درراه تحقق آرمان صلح که خواست همۀ ما می باشد از هیچگونه خود گذری دریغ نورزند.

همچنان طی این ورکشاپ در رابطه به فعالیت ها و دست آورد های برنامۀ صلح که از آغاز پروسه تا کنون در ولایت هرات انجام یافته، بخصوص در مورد تطبیق پروژه های انکشافی و مؤثریت آن در جهت ایجاد زمینه های کار و اشتغال برای پیوست شدگان به پروسۀ صلح، برای مسؤولین عقیدتی فرهنگی ولسوالی های پازده گانۀ ولایت هرات و نیروهای امنیتی معلومات همه جانبه ارائه گردید.

در اخیر ورکشاپ سرپرست زون 606 انصار از فعالیت های مسؤولین برنامۀ صلح در ولایت هرات اظهار سپاس و قدردانی نموده وعدۀ هرگونه همکاری را سپرد.

 

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.