تدویر همایش با شعار « ما صلح میخواهیم، ما کار میخواهیم» در فراه

به اشتراک بگذارید

بمنظور گرامیداشت از اول می روز جهانی کارگر، به تأریخ ۱۲ ثور سال روان محفلی با شعار « ما صلح میخواهیم، ما کار میخواهیم» از طرف اتحادیۀ ملی کارکنان ولایت فراه در آن ولایت برگزار گردید.
درین همایش که تعداد ۶۰ تن از کارگران اعم از ذکور و اناث اشتراک داشتند، سخنرانان ابتداء در مورد صلح صحبت نموده، از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواستند تا در تأمین امنیت و ایجاد فضای مناسب برای کار و زنده گی مسالمت آمیز اقدام جدی نماید. آنها تأکید ورزیدند که مردم ما سرزمین و زادگاه خود را دوست دارند، زیرا کشور ما هویت و عزت ماست. اگر جوانان ما با قبول هرگونه خطرات احتمالی به خارج از کشور میروند، آنها بخاطر خوش گذرانی ترک وطن نمیکنند، بلکه یگانه علت رفتن آنان بیکاری و نبود امنیت در کشور است. بنابرین در قدم img farah session want peace work sawr 12 1نخست ما به صلح پایدار و امنیت سرتاسری نیاز داریم. سخنرانان همچنان به عوامل فقر و بیکاری اشاره نموده گفتند: وقتی صلح و امنیت در کشور برقرار گردد، فرصت های شغلی نیز به آسانی ایجاد میگردد؛ پس شعار ما هم اینست که (ما صلح میخواهیم، ما کار میخواهیم) تا مانند ملت های دیگر جهان آزادانه زنده گی نماییم. سخنرانان یکبار دیگر تأکید نمودند که تا صلح سراسری در کشور برقرار نگردد، کار و فرصت های کاری هرگز ایجاد نخواهد شد. محفل پس از اهدای تقدیر نامه ها به کارگران برازنده با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.