بیست تن از مخالفین مسلح در کاپیسا به صلح رو آوردند

به اشتراک بگذارید

یک گروه بیست نفری مخالفین مسلح که قبلاً در مربوطات ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا با انجام دادن فعالیت های مسلحانه، زنده گی صلح آمیز اهالی محلات مذکور را به مخاطره انداخته بودند، با درک از بیهوده گی جنگ، با اظهار ندامت از اعمال گذشتۀ شان دست از خشونت و برادرکشی برداشته، با پروسۀ صلح یکجا شدند.
در محفلی که به این مناسبت روز ۲۹ حمل سال روان در آن ولایت تدویر یافته بود، سید محمد خالد هاشمی والی ولایت، عبدالمؤمن مسلم رئیس کمیتۀ صلح  ولایتی، محمد هارون علوی مسؤول دارالانشای ولایتی، محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی، هر یک بالنوبه طی صحبت های خویش بازگشت این هموطنان را به خانه و کاشانۀ شان خیر مقدم گفته و از پیوستن آنان به پروسۀ صلح اظهار خوشنودی نمودند.
درین محفل که جم غفیری از مردم، اعم از موسفیدان، مسؤولین دولتی و فعالین نهاد های مدنی حضور داشتند، قاری سیف الله سردستۀ این گروه به نماینده گی از افراد پیوست شده، از پذیرایی گرمی که به پیشواز آمدن و پیوستن آنان به پروسۀ صلح صورت گرفته بود ابراز سپاس نموده، ضمن صحبتی گفت که یگانه دلیل پیوستن این گروه به پروسۀ صلح، درک کامل از عواقب زیانبار جنگ و برادر کشی بود که جز بدبختی مردم افغانستان تاکنون پیامد دیگری را در قبال نداشته است.
قاری سیف الله ضمن خطاب به همه مخالفین مسلح که تا هنوز دست از خشونت بر نداشته اند گفت که بالاخره از جنگ و برادرکشی خسته میشوید پس بهتر است که هر چه زود تر راه صلح را انتخاب کنید.
گزارش علاوه میکند که با پیوستن این افراد به پروسۀ صلح، منبعد باشنده گان قریه جات تترخیل، ملایان و قلعۀ ولی در سایۀ صلح و آرامش زنده گی عادی خواهند داشت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.