بزرگداشت از روز جهانی صلح در هرات

به اشتراک بگذارید

شبکۀ زنان افغان در ولایت هرات طی یک گردهم آیی وسیع که روز۳ میزان با اشتراک هیئت رهبری کمیتۀ صلح ولایتی هرات و شماری از زنان و فعالان حقوق زن در آن ولایت تدویر یافته بود، از روز جهانی صلح گرامیداشت بعمل آورد.
محفل پس از تلاوت قرآنکریم و پخش سرود ملی کشور با صحبت مقدماتی خانم  حصینه نیکزاد مسؤول دفتر ساحوی شبکۀ زنان افغان در هرات گشایش یافت. سپس احمد یما امینی رئیس دارالانشای کمیتۀ صلح ولایتی هرات طی صحبتی روز جهانی صلح را به همه تبریک گفته، متذکر شد که با وجود چالشهای موجود فرا راه پروسۀ صلح، کمیتۀ صلح ولایتی هرات دستاورد های خوبی در راستای تحقق پروسۀ صلح داشته است.
همچنان درین گردهم آیی خانم ناعمه بلوچ از فعالان حقوق بشر، خانم معصومه جامی از فعالان جامعۀ مدنی و خانم زینب قاضی زاده از فعالان حقوق زن در هرات هر کدام در مواردی چون استراتیژی جدید شورای عالی صلح، فتوای علماء برای حرام دانستن جنگ، صحبت های همه جانبه نمودند.
آنها گفتند که صلح یک پروسۀ ملی است و باید هر فرد جامعه تلاش کند تا در ایجاد و تحکیم آن خود را مسؤول بداند. بانوان سخنران تأکید داشتند که برای ایجاد صلح باید زنان  شیوه های حل منازعات را یاد بگیرند و مردان خانواده را ترغیب نمایند تا میانجیگران خوبی در منازعات اجتماعی و سیاسی باشند.
در اخیر محفل صدا های ثبت شدۀ صلح خواهی مخالفان مسلح برای حاضرین محفل پخش گردید که مورد توجه آنان قرار گرفت. همایش با دعای خیر و تعالی مردم افغانستان پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.