بزرگان ولایت لوگر: حالا وقت آن رسیده تا همه از جنگ و برادر کشی دست بکشند

به اشتراک بگذارید

علماء، متنفذین، سران اقوام، شخصیت های جهادی و اهالی ولسوالی محمد آغۀ ولایت لوگر که تعداد آنان به ۲۲۰ تن میرسید روز ۹ سرطان در یک  همایش گسترده حمایت و پشتیبانی شان را از پروسۀ صلح و ادامۀ آتش بس در کشور ابراز نمودند.
گردهم آیی با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید   آغاز و متعاقباً مولوی اسدالله حنیف رئیس کمیتۀ صلح ولایتی لوگر در صحبت خود گفت:
حالا وقت آن رسیده تا همه از جنگ و برادر کشی دست بکشند و زنده گی صلح آمیز را آغاز کنند که یگانه راه آن دروازه های کمیته های صلح در ولایات کشور است. شما بهتر میدانید که علماء وارثین انبیاء اند که پیروی از علمای صلح دوست، پیروی از انبیاء است پس از شما خواهشمندم تا مطابق فتوای علمای جید کشور که در کنفرانس اخیر خویش فیصله های سودمندی را بخاطر تأمین صلح سراسری و آتش بس دایمی در افغانستان به تصویب رسانیدند عمل نمایید.  وی از اشتراک کننده گان نشست خواست تا پیام صلح این کمپاین را به فامیل های خویش و از طریق آنها به همه مردم قریه به قریه، مسجد به مسجد و خانه به خانه انتقال داده تا باشد به یک صلح واقعی دست یابیم.
نورمحمد عبیدی ولسوال محمدآغه نیز سخنرانی نموده، یاد آور که اگر مخالفین بنا بر موجودیت نیروهای خارجی جنگ را ادامه میدهند این راه حل نیست؛ زیرا تا جنگ در افغانستان ادامه داشته باشد خارجی ها و جامعۀ بین المللی از افغانستان خارج نمیشوند بلکه راه حل اینست که صلح نمائیم و یک صدا با دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خارجی ها بگوییم که دیگر ما نیازی به شما نداریم چون ما میتوانیم وطن خویش را از اجنبی ها حفاظت نماییم. پس خواهش ما از مخالفین مسلح این است که از فرصت استفاده نموده به صلح بپیوندند و از مزایای آن لذت ببرند.
دراخیر مولوی شیر محمد شربت معاون کمیتۀ صلح ولایتی لوگر با دعائیۀ خیر محفل را اختتام بخشید.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.