بزرگان ولایت فراه خواهان تسریع روند صلح شدند

به اشتراک بگذارید

تعداد کثیری از بزرگان، مو سفیدان و متنفذین ولسوالی های خاکسفید و پشترود ولایت فراه اخیراً طی نشستی با رئیس و اعضای کمیتۀ صلح ولایتی فراه که در تالار جلسات آن کمیته برگزار شذه بود، حمایت شان را از پروسۀ صلح ابراز نموده، خواستارتسریع روند صلح درولسوالی های مربوط شان شدند.
درین جلسه ابتداء حاجی لبوجان یکی از متنفذین قوم نورزایی طی صحبتی گفت:
 ما خواهان امنیت دایمی از طریق مصالحۀ ملی هستیم و برای برقراری امنیت پایدار از راه  گفتگوهای صلح، تمام نیروی خود را به خرج میدهیم؛ زیرا جنگ راه حل نیست و جنگ چندین ساله در کشور ما جز قتل و ویرانی نتیجه یی در پی نداشته است بنابرین یگانه راه نجات مردم از مصیبت جنگ و خشونت، گفتگوهای صلح میباشد.
سپس عبدالحبیب یکی از متنفذین قومی ولسوالی پشترود فراه در صحبت خود مداخلۀ کشور های منطقه، مافیای مواد مخدر و فساد اداری گسترده راعامل بزرگ طولانی شدن img farah elders want speedup peace process dalwa 15 2جنگ خوانده پیشنهاد نمود که دولت برای جلوگیری از کشت مواد مخدر بدیلی را جستجو نماید تا از یک سو فرصت های شغلی برای مردم ایجاد گردد و از سوی دیگر گلیم مواد مخدر و باندهای مافیایی از وطن عزیز ما برچیده شود. همچنان وی تقاضا نمود تا بخاطر جلوگیری از مداخلۀ همسایه ها و ازبین بردن فساد اداری نیز تصامیم قاطع در دستور کار دولت قرار گیرد.
 دراخیر الحاج مولوی ضیاءالدین آخندزاده رئیس کمیتۀ صلح ولایتی فراه صحبت نموده گفت:
 یکی از اهداف اساسی شورای عالی صلح، آمدن صلح از طریق گفتگوهای بین الافغانی در کشوراست. دروازۀ صلح به روی کسانی که میخواهند از جنگ دست بردارند و به صلح بپیوندند بخصوص در ولایت فراه همیشه باز است که خوشبختانه در زمینۀ برگشت مخالفین مسلح، نقش منتفذین قومی و علمای کرام قابل قدر است.
طبق یک گزارش دیگر تعدادی از متنفدین و سران قومی  ولسوالی بالابلوک ولایت فراه نیز طی نشستی با الحاج مولوی ضیاءالدین آخندزاده، رئیس کمیتۀ صلح ولایتی فراه، خواهان برقراری صلح در ولسوالی مربوط شان شدند. درین دیدار حاجی محمدنعیم رئیس شورای قوم علیزایی  به نماینده گی از آن قوم، بخاطر تحقق مصالحه ملی ابراز آماده گی نمود. وی ضمناً یاد آور شد که مردم ولسوالی بالابلوک خواهان برقراری صلح و امنیت میباشند و دیگر توان دیدن ریختن خون فرزندان شان را ندارند.
هنگام این دیدار حاجی حسام الدین رئیس شورای انکشافی ولسوالی بالابلوک و خان محمد معاون شورای جوانان ولسوالی بالابلوک هر یک پیشنهادات ونظریات خویش را بخاطر استقرار صلح و امنیت در ولسوالی بالابلوک مطرح و حمایت شان را از پروسۀ صلح ابراز تمودند.  جلسات بزرگان ولایت فراه با دعا های خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.