بزرگان قومی و جهادی غور از برنامه های شورای عالی صلح اعلام حمایت کردند

به اشتراک بگذارید

بزرگان قومی و شخصیت های جهادی ولایت غور در یک گردهم آیی گسترده که به تأریخ ۱۲ حوت در مقر کمیتۀ صلح ولایتی غور تدیر یافته بود، حمایت شان را از قطعنامۀ کنفرانس ملی مشورتی بزرگان قومی، جهادی و نماینده گان شورا های ولایتی پیرامون صلح که اخیراً در شهر کابل تدویر یافته بود، ابراز داشتند.
 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، سپس  الحاج کمال الدین مودودی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی غور از بزرگان قومی و قوماندان جهادی بخاطر آماده گی شان  برای حمایت از پروسۀ صلح قدر دانی نموده، از آنان خواست تا برای آوردن صلح عادلانه و محو هرگونه خشونت تلاش کنند. وی تأکید نمود تا آنها در محلات شان مردم را بیشتر از پیش به مشارکت در امر تأمین صلح و ثبات ترغیب کنند.
سپس الحاج محمد نسیم کهزاد مسؤول دارالانشای کمیتۀ صلح غور، بروز هرگونه اختلافات  قومی  در میان مردم غور را قابل نگرانی خواند و از بزرگان خواست تا نگذارند دشمنان افغانستان میان مردم ما به نام های مختلف تفرقه ایجاد کنند. وی آز آنان تقاضا کرد تا با راه اندازی یک اجماع ملی در شهرفیروزکوه مردم را به صلح وهمزیستس مسالمت آمیز دعوت کنند.
درین نشست، جهت آگاهی بیشتر اشتراک کننده گان همایش، متن کامل قطعنامۀ کنفرانس ملی مشورتی توسط حیدر علی اعتمادی معاون کمیتۀ صلح ولایتی غور به خوانش گرفته شد و در مورد مفاهیم آن به پرسش های اشتراک کننده گان وضاحت داد که مورد توجه و دلچسپی آنان قرار گرفت. در اخیر یک تن از بزرگان قومی غور، از اقدامات اخیر شورای عالی صلح در زمینۀ اجرای برنامه های صلح ابراز قدردانی نموده، ضمناً ازطالبان خواست که دست از جنگ بر دارند و با روند صلح که آرمان مردم است یکجا شوند. جلسه با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.