برگزاری کمپاین صلح در ولسوالی صیاد ولایت سرپل

به اشتراک بگذارید

جلسۀ مشورتی کمیتۀ صلح ولایتی سرپل به هدف کمپاین برای صلح با حضور ۵۵۰ تن از اشتراک کننده گان اعم از علماء ، متنفذین ، بزرگان قومی ، جوانان ، زنان و فعالین مدنی ولسوالی صیاد  این ولایت ، روز جمعه ۸ سرطان سال روان در مرکز این ولسوالی برگزار شد.
جلسه با تلاوت آیات از قرآن عظیم الشان افتتاح گردیده سپس حیات الله حیات و لسوال و لسوالی صیاد، حاضرین جلسه را  خیرمقدم گفته مشکلات و ناهنجاری های و لسوالی صیاد را تذکرداده پیوسته حمایت شان را جهت تطبیق اهداف شورای عالی صلح درآن ولسوالی ابراز نمودند.
متعاقباً مولوی نقییب الله رئیس کمتیه صلح ورئیس شورای علماء ازمردم صیاد تشکری نموده ضمن تشریح اهداف شورای عالی صلح ، مزایای نیک صلح را با استناد ازآیه های متبرکۀ قرآن عظیم الشأن بیان کرده پیمودن پله های ترقی وپیشرفت هرجامعه رامنوط به موجودیت صلح دانسته و آنرا سفینه نجات بخش از مظالم و بدبختی شمرده ازهمه حاضرین مجلس صمیما نه تقاضا نمودند که همه مبلغ صلح باشند دوستان ، اقارب و فرزندان شان که درصفوف مخالفین قراردارد ترغیب وتشویق نمایند تا به  پروسه صلح پیوسته به زندگی مسالمت آمیزشان ادامه دهند.
بعد از آن الحاج داکترمحمد اسلم قرای به نمایندگی ازمردم صیاد سخنرانی نموده حمایت شان را ازبرنامه های  شورای عالی img sarepul youth women elders campaign saratan 8 2صلح وکمیتۀ صلح ولایتی سرپل، ابرازنموده ابتکارات شورای عالی صلح و فعالیت های شورای عالی صلح را بینظیر عنوان نموده ابراز امیدواری کرد که ان شاءالله فعالیت های شورای  عالی صلح کشتی امید صلح  را به ساحل مقصود خواهند رساند.
در قسمت دیگر مجلس، مولوی صدرالدین، به نمایندگی ازاهل معارف، مولوی صبغت الله به نمایندگی ازعلماء و مخدوم نقیب الله به نمایندگی ازولسوالی صیاد صحبت نموده ضمن اعلان حمایت شان ازبرنامه های شورای عالی صلح مشکلات وناهنجاری های ولسوالی صیاد را یادآوری نموده پیشنهاد نمودند تا کسانیکه به پروسه صلح ملحق میشوند باید برای آنان امکانات مالی وسایر سهولت ها داده شده تا سائرمخالفین ازاین رهگزرتشویق شده به پرسه صلح ملحق شوند.
دراخیر استادعنایت الله، به نمایندگی ازفرهنگیان، وجامعه مدنی، صحبت نموده صلح را پدیده ارزشمند وضامن ترقی درتمام عرصه ها شمرده بلند رفتن سطح آگاهی مردم را وابسته به دانش وفراگرفتن دانش ورسیدن به اهداف عالی وزندگی مرفه را با صلح متصوردانسته ازهمه حاضرین تقاضانمود تا کمرهمت بسته جهت نهادینه شدن فرهنگ صلح تلاش ورزند.
 نشست با دعائییه خیروفلاح مردم وشگوفایی کشور خاتمه یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.