بدون موجودیت صلح، خشونت علیه زنان را نمیتوان کاهش داد

به اشتراک بگذارید

بمنظور حمایت از برنامۀ محو خشونت علیه زنان به تاریخ ۲ قوس سال روان، محفلی با اشتراک هیئت رهبری ولایت بادغیس، کمیتۀ صلح ولایتی، ریاست امور زنان، علماء، بزرگان قومی و فعالان مدنی ولایت بادغیس در آن ولایت تدویر یافت.
محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز یافت؛ سپس خانم زرغونه شیرزاد رئیسه امور زنان و عضو فعال کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس، ابتداء پیام وزیر امور زنان افغانستان به مناسبت محو خشونت علیه زنان را قرائت نمود؛ بعداً در رابطه به وضعیت زنان افغانستان بخصوص زنان ولایت بادغیس صحبت نموده گفت: بدون بوجود آوردن صلح در جامعه نمیتوان آمار خشونت ها را کاهش داد، پس اگر بخواهیم گراف  خشونت ها علیه زنان و تمام جامعۀ ما کاهش یابد، باید سطح آگاهی جامعه را ارتقاء  دهیم و برای برقراری صلح در کشور از هیج گونه سعی و تلاش دریغ نورزیم.

درین محفل برای خانم زرغونه شیرزاد رئیس امور زنان بادغیس و خانم صفیه رسولی عضو فعال کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس به پاس خدمات شایستۀ آنان در جهت محو خشونت علیه زنان از طرف کمیتۀ صلح ولایتی بادغیس، لوح سپاس و تحایفی اهداء گردید.

دراخیر محفل فیض محمد میرزا زاده معاون و سرپرست ولایت بادغیس، ضمن صحبتی بخاطر ریشه کن ساختن خشونت ها در برابر زنان، خواستار همکاری تمام اقشار جامعه بخصوص علمای کرام و بزرگان قومی گردید. محفل با قرائت دعائیه توسط رئیس شورای علمای بادغیس پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.