اهالی قراء مختلف غوریان هرات تیاتر خیابانی را تماشا کردند

به اشتراک بگذارید

به ادامۀ اجرای نمایشنامه های خیابانی تیاتر صلح در ولایت هرات، به تاریخ ۱۷ قوس سال روان، ممثلین تیاتر هرات، نمایشنامۀ جالبی زیر نام « فرصتی برای همدیگر پذیری» را در منطقۀ گنج ولسوالی غوریان ولایت هرات برای ده ها تن از باشنده گان بومی قریه جات مختلف ولسوالی غوریان که جهت تماشای تیاتر خیابانی آمده بودند، نمایش دادند.
  این نمایشنامه، مردم را در روشنی بیشتر تجربۀ تلخ گذشته قرار داد و بیان می نمود که جنگ و خشونت پیامدی جز تباهی انسان ها و ویرانی کشور چیز دیگری را در پی ندارد. در یکی از صحنه های جالب این نمایشنامه مردی خطاب به تفنگ خود میگوید که تو همه چیز را از ما گرفتی باید ترا دفن کنم  و زمین را حفر نموده و تفنگ را دفن میکند، سپس نفس راحت کشیده و میگوید که من امروز بیل به دست می گیرم و قریۀ خود را سرسبز میسازم.

هنرمندان تیاتر هرات این گونه برنامه های آگاهی دهی در مورد صلح را تاثیر گذار خوانده و گفتند که استقبال گرم مردم از برنامه های تیاتر، ما را وادار میسازد تا تلاش نماییم که از طریق نمایشات تمثیلی، پیام واضح صلح را برای مردم و جامعۀ خویش انتقال دهیم.
قرار است برنامۀ تیاتر خیابانی صلح در هماهنگی با دار الانشای کمیتۀ صلح ولایتی هرات و اتحادیۀ سینماگران آن ولایت در ولسوالی ادرسکن نیز به نمایش گذاشته شود.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.