اعلامیۀ کنفرانس بین المللی علما در ارتباط به صلح و امنیت در افغانستان

به اشتراک بگذارید

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.