اعلامیۀ مطبوعاتی

به اشتراک بگذارید

اسد الله زائری به حیث معاون سخنگوی شورای عالی صلح تعیین گردید.
وی عضو فعال خانواده بزرگ مطبوعات بوده و به حیث استاد در پوهنتون های مختلف کشور ایفای وظیفه نموده است.
موصوف در رشته  روابط بین الملل دارنده ی مدرک ماستری نیز میباشد.
دارالانشای پروسه صلح به پاس احترام به قانون رسانه های همگانی و قانون حق دستر‌سی به معلومات مصمم است تا چگونگی کارکردهای این نهاد ملی را از طریق رسانه ها به مردم شریف افغانستان ارائه نماید.
با احترام
ریاست مطبوعات و روابط استراتیژیک

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.