اعلامیه کمیته زنان شورای عالی صلح در پیوند به فتوای متفقه عالمان دین کشور پیرامون حالات جاری در افغانستان

به اشتراک بگذارید

کابل- ۱۵ جوزای ۱۳۹۷

کمیته زنان شورای عالی صلح، فتوای تاریخی و بی‌پیشینه‌ی بیش از ۲۵۰۰ علمای کرام که طی نشستی در کابل پس از بررسی حالات جاری در کشور، اصدار گردید و در بخش آن حملات انتحاری و انفجاری، کشتن مردم و خشونتهای جاری در تضاد با دین مقدس اسلام دانسته شد را عمیقا قدردانی میکند .  

ما ضمن اینکه این فتوا را راه حل بحران افغانستان و حمایت قوی از پروسه صلح به رهبری و حاکمیت افغانستان میدانیم، گامهای قوی علمای کرام را در صدور این بخشهای فتوا نیز میستاییم:

۱. حکومت و طالبان باید به مذاکرات صلح حاضر شوند و به این مصیبت نقطه پایان بگذارند.
۲. آن شمار افراد، نهادها، گروه‌ها و کشورهایی که در مسایل افغانستان دخیل اند و عاملان طویل‌شدن جنگ دانسته می‌شوند، سبب نفاق و کشتار افغان‌ها نشوند.
۳. مبارزه مسلحانه و انجام سایر اعمال تحت نام جهاد در مقابل جمهوری اسلامی افغانستان که بیشتر از ۹۹ فیصد مردم آن مسلمان اند و قانون اساسی آن نیز در سطح منطقه از همه بیشتر اسلامی می‌باشد، هیچگونه جواز شرعی ندارد.

ما اعضای زن شورای عالی صلح در حالیکه بروح شهدای حادثات المناک جنگ و انتحاری درود و دعا می فرستیم، یکبار دیگر از مخالفین مسلح نظام تقاضا می نماییم که با استفاده  از نام مقدس اسلام  اطفال، جوانان، زنان و مردان این سرزمین اسلامی را قربانی اعمال شوم بیگانگان نگردانند و به صلح بپیوندند که صلح امر الهی است.

ما بر مخالفان مسلح صدا میزنیم به ندای مردم عزیز افغانستان که همانا صلح و ختم جنگ میباشد پاسخ مثبت داده و به مذاکرات صلح بین الافغانی به رهبری و حاکمیت افغانستان حاضر شوند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.