اعلامیه مطبوعاتی

به اشتراک بگذارید

جمهوری اسلامی افغانستان
شورای عالی صلح
درالانشای پروسه صلح
ریاست مطبوعات و روابط استراتیژیک

اعلامیه مطبوعاتی
چهارشنبه، ۱۸ دلو ۱۳۹۶

سیداحسان طاهری به حیث رئیس مطبوعات و روابط استراتیژیک درالانشای پروسه صلح تعیین گردید.
وی قبل از این در سمت های ریاست دارالانشای کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی، ریاست مطبوعات و اگاهی عامۀ اداره امور و دارالانشای شورای وزیران و ریاست ادارۀ نظارت و ارزیابی حکومت ایفای وظیفه نموده است.

گفتنیست موصوف لقب سفیر صلح برای افغانستان از طرف فدراسیون جهانی صلح شاخه ی اروپا را در کارنامه دارد.
درالانشای پروسه صلح به پاس احترام به قانون رسانه های همه‌گانی و قانون حق دست‌رسی به معلومات مصمم است تا چگونگی کارکردهای این اداره را به مردم ارائه نماید.

برای برقراری ارتباط و تماسهای رسانه ای، با بخش ارتباط با رسانه های ریاست مطبوعات و روابط استراتیژیک دارالانشای پروسه صلح، در تماس شوید.

بخش ارتباط با رسانه ها
قدرت الله صافی
0791919152
qudrat.safi@hpc.org.af | media@hpc.org.af

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.