اعلامیه مطبوعاتی شورای عالی صلح

به اشتراک بگذارید

نخستین جلسه هیئت اجرائیه شورای عالی صلح بعد از اعلان رهبری جدید به ریاست فضیلتمآب پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح، و با اشتراک محترم محمد کریم خلیلی معاون ارشد، معاونین و اعضای دیگر هیئت اجرائیه شورای عالی صلح روز دوشنبه مؤرخ ۱۰ حوت سال جاری برگزار گردید.
نخست سخنان افتتاحیه مجلس توسط رئیس شورای عالی صلح فضیلتمآب پیر سید احمد گیلانی ایراد گردید، و بعد از تعارف اعضای جدید شورای عالی صلح بحث روی گزارش پنج سال گذشته و دستاوردهای شورای عالی صلح در موارد مختلف صورت گرفت.
همچنان برای پیشبرد هر چه بیشتر و خوبتر امور شورای عالی صلح با رهبری جدید و بازنگری شیوه کاری شورای عالی صلح بحثهای مفصل انجام شد و تصمیم گرفته شد که در اینده نزدیک مجمع عمومی شورای عالی صلح برگزار گردد، همچنان فیصله بعمل امد که در جلسات اینده هیئت اجرائیه شورای عالی صلح اولویتهای کاری خویشرا با دید و استراتیژی جدید تعیین نماید.

علاوتا هیئت اجرائیه شورای عالی صلح با تایید نشست های چهار جانبه و با اتفاق نظر بر مخالفین مسلح و تمام جوانب ذیدخل در معضله افغانستان صدا نمود که از جنگ، خشونت، برادر کشی و ویرانی کشور عزیز دست کشیده، و در مذاکرات مستقیم و بین الافغانی با استفاده از فرصتهای ایجاد شده که عنقریب برگزار میگردد اشتراک نمایند.
هیئت اجرائیه

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.