اعلامیه مشترک وزارت امور خارجه پاکستان وشورای عالی صلح افغانستان

به اشتراک بگذارید

(12 الی 15 نومبر سال 2012)

یک هیئت عالی رتبه شورای عالی صلح تحت ریاست محترم صلاح الدین ربانی رئیس این شورا بنابر دعوت وزیر امور خارجه پاکستان از تاریخ 12 الی 15 نومبر 2012 مطابق (21 الی 24 عقرب 1391) از پاکستان باز دید رسمی بعمل آورد.

در جریان این سفر هئیت شورای عالی صلح با جلالتماب آصف علی زرداری، رئیس جمهور، جلالتمآب راجا پرویز اشرف، صدر اعظم، خانم حنا ربانی کهر، وزیر امور خارجه، پرویز اشرف کیانی، لوی درستیز، و رهبران سیاسی و مذهبی آنکشور ملاقات های جداگانه را انجام داد. هر دو طرف روی مسایل متعدد تبادل نظر همه جانبه نموده همچنان مقامات پاکستان گزارش خویش را در مورد نتایج تحقیقات در رابطه به شهادت استاد شهید برهان الدین ربانی ارائه نمودند. هر دو جانب روی اعلامیه مشترک ذیل توافق نمودند:

 

2. هیئت شورای عالی صلح در جریان این سفر از پیشرفت های که در پروسه صلح و آشتی ملی صورت گرفته است به جانب پاکستان معلومات ارائه نموده و نقش پاکستان را در این راستا با اهمیت دانستند. پاکستان از دیدگاه و راهکار افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان  حمایت شانرا اعلان نمودند.

3. هر دو طرف از طالبان و مخالفین مسلح خواستند تا در پروسه صلح و آشتی ملی تحت رهبری و مالکیت افغانها اشتراک نموده تا جنگ و خشونت در این کشور به پایان برسد.

4. در حمایت از پروسه صلح و در برابر تقاضای حکومت افغانستان و شورای عالی صلح، پاکستان برای رهائی زندانیان طالبان موافقه نمودند که پروسه رهائی آنها آغاز گردیده است.

5. تمام کشور های ذیدخل به شمول افغانستان، پاکستان و ایالات متحده امریکا جهت فراهم آوری مصونیت رفت و آمد برای کسانی که در مذاکرات صلح و آشتی ملی اشتراک مینمایند تسهیلات لازم را فراهم نمایند.

6. افغانستان و پاکستان در همکاری نزدیک با سایر اعضای جامعه بین المللی در مورد خروج اسمای آنعده از رهبران طالبان و سایر مخالفین مسلح که در مذاکرات صلح اشتراک میورزند از لست تعزیرات سازمان ملل متحد کار نموده تا زمینه را برای اشتراک آنها در مذاکرات صلح مساعد سازد.

7. هردو طرف توافق نمودند که در همکاری نزدیک با یکدیگر کنفرانس علمای جهان اسلام که درآن علمای افغانستان ، پاکستان و سایر کشور های اسلامی اشتراک نمایند در افغانستان، پاکستان، عربستان سعودی و یا یکی از کشور های اسلامی برگزار گردد. این کنفرانس فعالیت های روبه افزایش نظامی، حملات انتحاری با استفاده از نام دین و بدنام ساختن دین مبین و صلح خواه اسلام که به شکل غیر معقول با تروریزم ربط داده شده است و برای تغییر تصور غلط از آن را مورد بحث قرار خواهد داد.

8. پا کستان و شورای عالی صلح از طالبان و سایر گروه های مسلح مخالف خواستند تا ارتباط خود را با القاعده و سایر گروه ها و شبکه های افراطی قطع نمایند.

9. هردو طرف تشخیص دادند که همکاری نزدیک، دوامدار و مستمر بین افغانستان و پاکستان اساس ایجاد فضای اعتماد بین دو کشور است که میتواند همکاری های دوجانبه را برای حمایت از صلح و ثبات و فایق آمدن به گرایش های فعلی افراطیت و خشونت تقویه نماید. آنها خواهان همکاری پیگیر و درازمدت بین دو کشور را که بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل استوار باشد، گردیدند.

10. هردو جانب تاکید نمودند که صحبت های تخریش آمیز علیه یکدیگر از طریق مطبوعات فضا را برای مذاکرات جدی محدود میسازد. فلهذا تمام مقامات رسمی دولتی و سخنگویان شان از اظهارات تحریک آمیز و ملامت بارعلیه یک دیگر اجتناب نمایند.

11. شورای عالی صلح و مقامات پاکستان روی موضوع انداخت ها و حملات که در امتداد خط صورت می گیرد به تفصیل بحث نموده و تصمیم اتخاذ گردید تا با ایجاد زمینه های مناسب راه ها و طرق جلو گیری از آن جستجو گردد و با آغاز میکانیزم دو جانبه که بتواند به تکرار انداخت های که از آنطرف خط صورت میگیرد بصورت مکمل خاتمه بخشد. تماس های که بین وزارت دفاع افغانستان و اردو پاکستان برای حل این مشکل در جریان است از آن قدردانی نموده و هردوطرف را ترغیب نموده تا تلاش های بیشتر نمایند.

12. وزارت خارجه پاکستان و شورای عالی صلح توافق نمودند تا با ایجاد یک میکانیزم موثر جهت برقرار نمودن تماس های مکرر زمینه را برای اقدامات عملی و پیگیر مساعد ساخته که بتواند منجر به صلح وثبات در افغانستان و منطقه گردد.

اسلام آباد

14 نومبر 2012

 

 

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.