اعلامیه شورای عالی صلح

به اشتراک بگذارید

رهبری جمهوری اسلامی افغانستان در کاخ ریاست جمهوری مؤرخ ۴ حوت سال ۱۳۹۴ هیئت رهبری شورای عالی صلح و دار الانشاء این شورای را طی یکی نشست رسمی اعلان نمود. رهبری جدید و اعضای شورای عالی صلح متشکل از رهبران جهادی، علمای دینی، شخصیتهای سیاسی، متنفذین قومی، زنان نخبه ونمایندگان تمام اقشار جامعه افغانی که بیانگر اجماع ملی است، میباشد.
شورای عالی صلح که در ماه میزان سال ۱۳۸۹ بر اساس سفارشات جرگه ملی مشورتی صلح تاسیس گردیده بود و مسلسل برای اوردن صلح و ثبات دایمی در کشور تلاش ورزیده است و در ایجاد اجماع ملی، بسیج مردمی، جلب حمایت علمای دینی، زمینه سازی پیوستن یک بخش بزرگ مخالفین مسلح به پروسه صلح، زمینه سازی و اشتراک در مذاکرات مستقیم، غیرمستقیم، رسمی و غیر رسمی، اشتراک در کنفرانس های بین المللی و رسانیدن داعیه صلحجویانه مردم و دولت افغانستان به گوش مخالفین مسلح، افغانها و جهانیان و تدویر کنفرانس های ملی و بین المللی علمای جهان اسلام، دست آوردهای ملموسی داشته است

اولین رئیس این شورای پروفیسور برهان الدین ربانی ( شهید صلح ) در راستای صلح و مصالحه ملی بشکل نا جوانمردانه از جانب دشمنان صلح و ثبات مردم افغانستان به شهادت رسید، بعد از شهادت شهید صلح افغانستان محترم صلاح الدین ربانی پسر ارشد پروفیسور برهان الدین به سمت رهبری این شورا برگزیده شد، ایشان با به میان امدن حکومت وحدت ملی تصدی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان را  بعهده گرفتند. علاوتا رئیس اسبق دارالانشای شورای عالی صلح محترم محمد معصوم ستانکزی نیز از مدتی سرپرستی وزارت دفاع ملی کشور را بعهده دراد و در این مدت امور شورای عالی صلح و دار الانشای ان به سرپرستی معاونین به پیش برده میشد و خوشبختانه هیچگونه انقطاع در امور محوله به میان نیامده است.
با در نظر داشت اینکه پروسه صلح یکی از اولویتهای مهم دولت افغانستان پنداشته میشود و فراموش نه باید کرد که در اراده دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر تامین صلح و ثبات پایدار در کشور شک و تردیدی وجود ندارد. حکومت وحدت ملی با تمرکز روی ابعاد ملی، منطقوی و بین المللی این پروسه توانسته است تحرکی را در این راستا ایجاد نماید. نشست های چهارجانبه و ایجاد اجماع منطقوی و بین المللی در حمایت از پروسه صلح مبین این حقیقت میباشد و توقع میرود که این تلاش ها به زودی به مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و مخالفین مسلح بیانجامد.
چون رهبری پروسه صلح و مذاکرات را شورای عالی صلح بعهده دارد، فلهذا برگزیدن رهبری جدید برای شورای عالی صلح تعهد حکومت وحدت ملی را برای رسیدن به صلح پایدار، عادلانه و باعزت نشان داده و با آمدن رهبری جدید، تلاشهای شورای عالی صلح تحرک بیشتر کسب نموده و زمینه برای مذاکرات مستقیم هرچه بیشتر مساعد خواهد گردید.
شورای عالی صلح با رهبری جدید تحت ریاست فضیلتمآب پیر سید احمد گیلانی، شخصیت جهادی و روحانی کشور یکبار دیگر از مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان میخواهد تا به صدای صلحجویانه مردم و دولت افغانستان لبیک گفته، از جنگ و خشونت دست بکشد و برای رسیدن به اهداف خویش راه مذاکره و مفاهمه بین الافغانی را پیش گرفته و در بازسازی و آبادانی کشور دوشادوش سایر مردم افغانستان سهم فعال خویش را ادا نماید.
شورای عالی صلح

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.