اعلامیه زنان شورای عالی صلح در پیوند به برگذاری خیمه تحصن زنان ولایت هلمند

به اشتراک بگذارید

۱۲ حمل ۱۳۹۷ مطابق اول اپریل ۲۰۱۸

زنا ن و مادران  هلمند از ۶ روز بدین سو خیمه تحصن را  برای صلح و آتش بس در آن ولایت برپا نموده اند .
 این زنان مستور که فرزندان و شوهران و برادران شان قربانی حملات مرگبار اخیر در ولایت هلمند شده اند از  خیمه تحصن با اشک و ناله و ننواتی  به طالبان صدا می زنند که بارخدا از جنگ و کشتار دست بکشید , ما صلح می خواهیم.
ما زنان شورای عالی صلح درحالیکه این حرکت  ملی وخود جوش خواهران هلمندی خود را حمایت می کنیم  .
با ندای صلح خواهران هلمندی خود همصدا هستیم و حرکت  چادر انداختن وننواتی را  که یک دود و عنعنه پارینه کشور ماست لبیک گفته می افزاییم که درننواتی  برگشت نبوده و ملت غیور افغان از گذشته های دورهمیشه به این حرکت و ندای مادران ملت  جواب مثبت داده اند واسلحه بر زمین گذاشته اند.
 ما باور مند استیم که صلح وامنیت یک فریضه دینی و نیاز فطری بشری است وتنها درسایه این موهبت الهی است که می توان به رشد وتعالی جامعه دست یافت. و تداوم جنگ باعث انحرافات در ساختار های اجتماعی یک مملکت می گردد که  مردم در آن اجبارا به زندگی خود ادامه می دهند.
ما از طالبان می خواهیم که صدای ننواتی مادران مظلوم را بشنوند و به صلح بپیوندند.
– تقاضای ما از طالبان و مخالفین مسلح همین است که نظر به اصول و قواعد افغانی و بین المللی , از انجام حملات وانفجارات در محلات عامه وجاهای که افراد ملکی اند جلوگیری نمایند.
–  تقاضای ما از دولت ومسولین ولایت هلمند  این است که به خون شهدای این مادران و زنان  ارج گذاشته و زندگی اینده آنها و اطفال شانرا تامین نماید.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.